Prezes przemyskiego MZK podała się do dymisji

Według potwierdzonych informacji prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Alicja Chuchra zrezygnowała z kierowania spółką miejskiego przewoźnika. Uzasadniła to przyczynami osobistymi.

Alicja Chuchra złożyła wypowiedzenie z zachowaniem trzymiesięcznego okresy wypowiedzenia i do 31 lipca pokieruje przemyskim zakładem. W  tej chwili w siedzibie MZK Sp. z o.o.trwa zebranie, w którym uczestniczy m.in. A. Chuchra.

Na ostatniej sesji rady miejskiej prezydent W. Bakun poruszał kwestię MZK twierdząc, że spółka jest w takim stanie, że wymaga reanimacji. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną wypowiedzenia umowy przez prezes Chuchrę są niedobre relacje pomiędzy władzami spółki a władzami miasta.  

 

Fot. Agata Czereba, UM


Ile warta jest Unia Europejska? Debata w PWSW

We wtorek w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się debata ,,Wyzwania i problemy Unii Europejskiej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego i zmiany przywództwa w EU w 2019 roku".

Wzięli w niej udział radni miejscy, prezydent Wojciech Bakun, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, posłowie i licznie zgromadzeni studenci uczelni. Gościem specjalnym i zarazem ekspertem był Witold Naturski - zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Debatę moderował dr Tomasz Olejarz, zadając pytania m.in. o możliwość dezintegracji Europy po sukcesie brexitu, o to w jaki sposób wyjście Wielkiej Brytanii z UE wpłynie na finanse wspólnoty, w tym Polski, oraz o ewentualne scenariusze przyszłości UE. Witold Naturski w wyczerpujący sposób przedstawił swoje stanowisko w poruszanych sprawach, zwracając również uwagę na główną ideę UE - jej jedność oraz potrzebę pielęgnowania sojuszu poszczególnych państw członkowskich.

W. Naturski podzielił się również swoimi doświadczeniami z pracy urzędnika unijnego oraz przybliżył studentom kwestie związane ze zdobyciem stanowiska w poszczególnych instytucjach europejskich. Tomasz Olejarz podsumował wypowiedź konkluzją, iż Unia Europejska jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą.

Dialogi obywatelskie mają na celu rozbudzenie większego zainteresowania mieszkańców Unią Europejską oraz prowadzenie debaty z przedstawicielami jej struktur i instytucji, m.in. komisarzami czy posłami do PE. W Polsce stają się one coraz bardziej popularne, sukcesywnie też zwiększa się liczba ich uczestników. Od początku tego roku odbyło się około 100 takich debat w różnych miastach.

zb


Radny Zapotocki zarzuca niekompetencję prezydentowi i jego zastępcy

Na ostatniej sesji rady miejskiej radny SLD Janusz Zapotocki przeprowadził atak na prezydenta miasta Wojciecha Bakuna i jego zastępcę Bogusława Świeżego.

B. Świeżemu dostało się za ingerowanie w prerogatywy radnych, w tym właśnie w uprawnienia J. Zapotockiego. Wg relacji Zapotockiego, Świeży podczas posiedzenia komisji mieszkaniowej miał ograniczyć radnemu dostęp do części dokumentów, zasłaniając się brakiem zgody na przetwarzanie danych osobowych. To rozsierdziło radnego SLD, który zarzucił wiceprezydentowi ograniczanie uprawnień radnych. „Postawił mnie pan w niezręcznej sytuacji, kiedy usłyszałem, że mogę zostać na tej komisji tylko w roli obserwatora (...). Ubolewam nad tym, że nie zna pan ustawy o samorządzie gminnym. Proszę nie utrudniać pracy radnego” - powiedział Zapotocki.

Ale było to tylko preludium do dalszej części wypowiedzi radnego SLD. Wojciech Bakun, tłumacząc kwestię dostępu do danych osobowych, tylko sprowokował Zapotockiego, który nie zostawił suchej nitki na prezydencie i radcy prawnym UM Marku Mazurze.

„Ja proszę, żeby pan na tej sali jako gość, zachowywał się godnie” - powiedział Zapotocki do Bakuna. „Ja miałem nie wyciągać tego paradokumentu (mowa o  opinii prawnej Mazura – red.). Proszę się nie ośmieszać, proszę o konkretną wykładnię, a nie prywatną opinię”- kontynuował radny SLD. 

Gdy W. Bakun próbował wytłumaczyć radcę, Zapotocki ostro odpowiedział: „Niech pan nie miesza pojęć (...) wystarczy pana teorii (...). Ja bym bardziej oczekiwał (...) od pana (...), żeby pan wziął sprawy we własne ręce, a nie, ja słyszę pół roku utyskiwania, że na to nie ma pieniędzy. (...) Trzeba się ruszyć za pieniędzmi, panie prezydencie i przestać uprawiać tanią politykę” - skończył Zapotocki.  

https://www.youtube.com/watch?v=BKDIG8_OcKg&feature=youtu.be

 

zb


Brakuje chętnych na rewitalizatorów dzielnic

Unia Europejska finansuje program mający na celu próbę rewitalizacji zaniedbanych społecznie dzielnic miast poprzez aktywizację lokalnych społeczności. Jeden z takich programów dotarł do Przemyśla i właśnie trwają ostatnie dni rekrutacji na tzw. Organizatorów Społecznych.

Na czym polegać ma rola Organizatorów? Celem społeczników ma być stworzenie lub pobudzenie lokalnych grup i przekonanie ludzi, że swoje problemy powinni potrafić sobie załatwić sami. Może to być na przykład walka o lepszą jakość powietrza, zabiegi o nasadzenie drzew na ruchliwej ulicy lub organizacja osiedlowego festynu. Uczestnicy programu mają chodzić od drzwi do drzwi i poznawać lokalne potrzeby i problemy ludzi.

Wybrani w procesie rekrutacyjnym animatorzy otrzymają wsparcie doradcze od firmy szkoleniowej, ponadto wezmą udział w warsztatach, które odbędą się w Wielkiej Brytanii.

Jak informuje firma szkoleniowa obszarem objętym taką formą rewitalizacji będą osiedla Adama Mickiewicza, Waleriana Łukasińskiego, Stare Miasto, Przemysława i zamieszkały fragment osiedla Juliusza Słowackiego.

Niestety okazuje się, że w Przemyślu nie ma zbyt wielu osób zainteresowanych byciem animatorem rewitalizacji. Na sześć wolnych miejsc do tej pory znalazło się tylko czterech chętnych. Być może przyczyną jest to, że praca odbywa się na zasadach wolontariatu i nie przyniesie żadnych dochodów.

Organizatorzy projektu wydłużyli termin składanie aplikacji rekrutacyjnych do 19 kwietnia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 623 77 40.


Kajakiem od mostu do mostu, czyli śmigus-dyngus na Sanie

Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Róża Wiatrów” przygotowało wodną atrakcję na nadchodzące święta - Ogólnodostępny Dzień Otwarty Przystani Wodnej "Kajakiem z jajem w lany poniedziałek”. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić Poniedziałek Wielkanocny.

Dzięki akcji będzie można w godzinach od 10:00 do 18:00 bezpłatnie popływać dwuosobowymi kajakami przygotowanymi przez Stowarzyszenie. Trasa mini spływu prowadzi od mostu kolejowego do mostu drogowego im. Ryszarda Siwca. 

Impreza jest częścią zaplanowanych w 2019 roku działań, które mają pomóc w przywracaniu do życia Przemyskiej Przystani Wodnej. 

Czytaj także www.portalprzemyski.pl/48145-2/

 

Zdjęcie: facebook.com/Róża-Wiatrów-Przemyśl


Stacja ładowania aut elektrycznych powstała w Arłamowie

Na Podkarpaciu funkcjonuje już 20 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Niedawno w Arłamowie powstała kolejna - choć jeszcze nieczynna - wyposażona w cztery stanowiska, z których można korzystać jednocześnie. Będzie zasilana z elektrowni Arłamów, w której jako opał wykorzystywana jest biomasa z drewna. Co najważniejsze - ładowanie pojazdów będzie bezpłatne.

Pojazdy EV (Electric Vehicles) są to samochody, które nie posiadają silnika spalinowego ani zbiornika paliwa. Zasilane są wyłącznie energią elektryczną, gromadzoną w baterii. W 2018 roku zarejestrowano 1324 takie pojazdy.

Liczba samochodów EV jeżdżących na naszych drogach rośnie z każdym kolejnym rokiem. Oznacza to, że rośnie również zapotrzebowanie na budowę kolejnych stacji ładowania elektrycznego. Według planów rządów Mateusza Morawieckiego Polska ma stać się producentem samochodów elektrycznych i osiągnąć poziom 1 miliona aut jeżdżących po polskich drogach już w 2025 roku. Plany te jednak uznawane są przez ekspertów za mało realistyczne – przede wszystkim dlatego, że podobne koncepcje nie sprawdziły się w o wiele bogatszych państwach niż Polska - Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.

Stacja w Arłamowie została zainstalowana przez PGE Nowa Energia – spółkę należącą do Polskiej Grupy Energetycznej. PGE NE weszła na rynek ładowarek samochodów EV w miastach średnich i miejscowościach uzdrowiskowych. Do tej pory grupa ta uruchomiła 11 takich stacji w siedmiu miastach Polski. W kwietniu powstaną one również w Bełchatowie, Nowym Sączu oraz Rzeszowie.

 

zb


Egzaminy językowe TELC, czyli jak nie zmarnować lat pracy nad językiem obcym

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile lat uczymy się języków obcych? Naprawdę dużo i czas najwyższy, aby mieć z tego nie jakąś, ale bardzo konkretną korzyść. Egzaminy międzynarodowe TELC, a w konsekwencji certyfikat TELC to ważny dokument otwierający w życiu wiele drzwi. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy większych miast i egzamin językowy uważają za równie ważny,  jeśli w pewnym momencie nie ważniejszy niż prawo jazdy. Paradoks jest taki, że nawet najlepiej zdana matura z języka obcego na poziomie rozszerzonym nie daje nam w Europie żadnych możliwości - oprócz oczywiście własnej satysfakcji .

Co warto wiedzieć o certyfikatach językowych TELC?

Po pierwsze – ten certyfikat językowy jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się  o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2). Po drugie i równie ważne - w Polsce egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych. W Europie są one między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

Zgodnie z decyzją „Ofqual” (The Office of Qualifications and Examinations Regulationod) od 15 października 2018 roku certyfikaty TELC będą odgrywać jeszcze większą rolę na szczeblu międzynarodowym. Jako akredytowane będą uznawane przez uniwersytety na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii jako warunek wstępny, potwierdzający znajomość języka angielskiego, umożliwiający podjęcie studiów. Taka uznawalność na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej świadczy jednoznacznie o jakości i randze egzaminów TELC.

Certyfikaty TELC są tak popularne dzięki dostosowaniu do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy, nastawieniu na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych oraz dobrej organizacji egzaminów opartych na nowoczesnych testach.

Kto i gdzie może przystąpić do egzaminu?  Każdy, kto ukończył 16 rok życia może przystąpić do egzaminów telc od poziomu A1 do C1 . Oczywiście są też egzaminy TELC dla młodzieży i dzieci.

W Przemyślu Centrum Egzaminów Międzynarodowych TELC jest od wielu lat Ośrodek Nauczania Języków Obcych MITEINANDER i to tutaj zarówno jego słuchaczy, jak i osoby spoza ośrodka przystępują do egzaminów.

 


Mantry i misy kryształowe w Przemyślu

Wyjątkowe w Przemyślu wydarzenie odbędzie się w czwartek 18 kwietnia o godzinie 18:30 w księgarni Kontrabanda Literacka. Na prawie dwie godziny miejsce to zmieni się w kameralną salę koncertową z koncertem mantr i mis kryształowych. 

Mantra - słowo to składa się z dwóch członów: "man" - w znaczeniu umysł oraz "tra" - w znaczeniu wznosić. W całości określa wyniesienie umysłu ponad sprawy codzienności i problemy otaczającego świata aż do stanu odpoczynku, ukojenia i spokoju. W dużym uproszczeniu jest to formuła, werset lub sylaba, której powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umysłu, zaktywizowaniu określonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu. Charakterystyczna jest dla buddyzmu i hinduizmu, jednak w każdej religii, kulturze śpiew odgrywa znaczącą rolę i jest częścią duchowych praktyk. W tradycjach hinduistycznych, buddyjskich, chrześcijańskich, islamskich, hebrajskich zawsze spotykamy jakiś rodzaj śpiewu, modlitwy czy recytacji. Raz pieśni wychwalają Boga, innym razem wykonywane są, by leczyć czy też wywołać określone zjawiska przyrody. 

Kameralny nastrój, odpowiednia aranżacja miejsca i niezwykła moc dźwięku mantr i kryształowych mis gwarantują niezapomniany wieczór. Podczas koncertu wystąpią: Hakan Kiejllin (Szwecja) - śpiew i gitara, Aneta Mistelska - misy kryształowe i śpiew, Mariusz Gaweł - gitara i śpiew. 

Bilety w cenie 15 zł do nabycia przed koncertem. 


Filmowa niedziela na ulicy Smolki

Już od kilku tygodni na ulicach Przemyśla możemy spotkać ekipę filmową, pracującą nad zdjęciami do serialu "Ziuk. Młody Piłsudski". 

W niedzielę 14 kwietnia ujęcia kręcone były na ul. Smolki. 

Wyłożona kostką brukową ulica pod koniec XIX i w I połowie XX wieku zamieszkiwana była przez zamożnych mieszkańców miasta, m.in. lekarzy, generałów. Pięknie zdobione kamienice, od lat nieremontowane, dziś tylko przypominają o dawnej świetności. Jednym z najbardziej okazałych budynków jest zwieńczona hełmem kamienica nr 22, dawniej własność Eugeniusza Grandowskiego - inżyniera, generała majora cesarskiej i królewskiej armii, generała brygady Wojska Polskiego. Za kamienicą w głębi ukryta jest charakterystyczną willa z końca XIX wieku, także dawną własność Grandowskich. Na Smolki znajduje się również XIX-wieczny budynek nr 13, czyli dawne koszary 1 batalionu 18. pułku obrony krajowej cesarsko-królewskiej armii, gdzie miał być przesłuchiwany sam Dobry Wojak Szwejk. Architektonicznych perełek - ciągle nieremontowanych - na ulicy jest znacznie więcej i bez wątpienia znakomicie wpisują się one w plan filmowy. 

am


Żegnaj turystyko, witaj smrodzie. W Przemyślu może powstać fabryka asfaltu

Pierwsze pogłoski o planach budowy fabryki mas bitumicznych na terenie przemyskiej podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Bakończycach pojawiły się kilka tygodni temu podczas zebrania wyborczego do rady osiedla ,,Łukasińskiego”. To wtedy kilku mieszkańców podniosło problem i poprosiło obecnego na zebraniu wiceprezydenta Bogusława Świeżego o komentarz. Świeży potwierdził, że rzeczywiście inwestor z branży drogowej w strefie ekonomicznej jest.

Jak łatwo się domyślić, mieszkańcom nie podoba się, że kilkaset metrów od ich domostw ktoś ma zamiar wybudować zakład, który będzie emitować uciążliwe zapachy. ,,Uciążliwe zapachy” to zresztą określenie bardzo delikatne, bo z relacji dostępnych w internecie wynika, że tam gdzie zakłady produkcji mas bitumicznych funkcjonują, pojawiają się protesty i głosy mieszkańców skarżących się na duszący smród, który nie pozwala otworzyć okien w domu. Jeśli dołoży się do tego ruch ciężarówek, hałas i pył, to życie w okolicy takiego zakładu zamienia się w piekło.

Nie muszę się spowiadać
Portal Przemyski zwrócił się do urzędu miejskiego o potwierdzenie niepokojących informacji o możliwości budowy asfalciarni i przekazanie listy podmiotów, które nabyły działki w strefie. Dowiedzieliśmy się, że oprócz firm HENSFORT Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego PROBUD Sp. z o.o. i Piotruś Pan Sp. z o.o., dwie działki w strefie ekonomicznej nabyły osoby prywatne. I to one, według posiadanych przez nas informacji, mogą mieć związek z planowaną wytwórnią mas bitumicznych.
Skontaktowaliśmy się z przedsiębiorcą, który według naszych ustaleń jest zainteresowany budową zakładu. To Mariusz Ślimak - właściciel przedsiębiorstwa z Ruszelczyc zajmującego się utrzymaniem i remontami dróg. Firma - jak można się dowiedzieć z Biuletynu Zamówień Publicznych - wygrywa przetargi na naprawy dróg z użyciem masy bitumicznej. W krótkiej rozmowie M. Ślimak potwierdził, iż posiada teren w przemyskiej strefie ekonomicznej, choć jak twierdził, nie wie kiedy będzie budował zakład, bo czasy są ,,niepewne”. Co jednak najważniejsze, nie wykluczył budowy zakładu. Przedsiębiorca odpowiadał niechętnie, wyraźnie niezadowolony z tego, że interesujemy się sprawą i jak to określił "nie musi się spowiadać".

Dziura w planach zagospodarowania przestrzennego
Czy jest jednak w ogóle możliwe, żeby tak uciążliwa inwestycja mogła powstać w granicach miasta, w niedalekiej odległości od domów, osiedla mieszkaniowego i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej? Bo że wytwórnia będzie uciążliwa uprawdopodabnia to, że w dziesiątkach miejsc w Polsce, gdzie powstały takie zakłady, ludzie skarżą się smród i kłopoty ze zdrowiem. Było tak między innymi w Radymnie, w którym mieszkańcy oskarżali wyziewy z miejscowej fabryki asfaltu o choroby z nowotworami na czele.
Niestety wiele wskazuje, że wytwórnia może zostać zrealizowana i to zgodnie z obowiązującym prawem. Gdy jeszcze za czasów Roberta Chomy rodziła się przemyska strefa ekonomiczna, rada miejska przyjęła plany zagospodarowania przestrzennego, które dopuszczają ulokowanie takich uciążliwych inwestycji na Bakończycach. Potwierdza to treść e-maila, który otrzymaliśmy od rzecznika prasowego Witolda Wołczyka:
Teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EU|RO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Przemyśl objęty jest następującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: Bakończyce III/04 oraz Słowackiego I/05.
Obowiązujące na przedmiotowym terenie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opisują zamierzenia budowlane możliwe do realizacji – zdejmując w ten sposób potencjalnego inwestora z obowiązku uzyskania warunków zabudowy. Zapisy w powyższych planach umożliwiają, oczywiście po spełnieniu określonych warunków formalno-prawnych, budowę zakładu produkującego masy bitumiczne.
Z informacji rzecznika prasowego jasno wynika, że jeśli inwestor zechce wybudować zakład, to na gruncie istniejącego prawa będzie mógł to zrobić. W przyjmowanych planach zagospodarowania nie wprowadzono bowiem zapisów chroniących miasto przed powstawaniem tak uciążliwych zakładów jak wytwórnie mas bitumicznych.

Uzgodnienia środowiskowe
Prawdopodobnie budowa zakładu produkcji mas bitumicznych podpadnie pod zapisy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl jej zapisów inwestor musi wykazać, że jego zakład nie będzie nadmiernie szkodliwy dla środowiska naturalnego i społecznego. Jednak nawet w przypadku gdyby organ wydający pozwolenie na budowę uznał, iż inwestycja nie powinna powstać, inwestor zawsze może się od takiej decyzji odwołać i nie można wykluczyć, że przy korzystnym dla niego wyroku zakład powstanie. Z dostępnych relacji o podobnych sprawach na linii mieszkańcy – niechciany inwestor, które miały miejsce w różnych miejscach w Polsce można wyciągnąć wniosek, że kluczowe znaczenie w zatrzymaniu podobnych inwestycji ma determinacja mieszkańców, nagłośnienie sprawy i odpowiedni sposób zawiadamiania przez lokalne władze społeczności o planach inwestora. A sprawa zakładu na Bakończycach jest o tyle poważna, że powstanie uciążliwego zakładu może naruszyć wizerunek Przemyśla jako miasta czystego i stawiającego na turystykę. Dlatego Portal Przemyski będzie informował na swoich łamach o kolejnych ruchach inwestora i władz.

am

Zdjęcie ilustrujące