Redakcja:
ul. Franciszkanska 33,
37-700 Przemyśl,
email: redakcja@portalprzemyski.pl

Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza IBIDEM,

Reklama i ogłoszenia: tel.: 508 116 555 
email: ibidem@portalprzemyski.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.