Redakcja

Redakcja i biuro ogłoszeń:
ul. Franciszkanska 33,
37-700 Przemyśl,
tel. 727 820 611
email: redakcja@portalprzemyski.pl

Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza IBIDEM,

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: Anna Fortuna, tel. 727 820 611,
email: annafortuna@portalprzemyski.pl

Reklama i ogłoszenia:  tel. 690 -159 – 452
email: ibidem@portalprzemyski.pl

Nasi Autorzy
Anna Fortuna annafortuna@portalprzemyski.pl
Piotr Gdula piotrgdula@portalprzemyski.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.