Redakcja i biuro ogłoszeń:
ul. Franciszkanska 33,
37-700 Przemyśl,
tel. 727 820 611
email: redakcja@portalprzemyski.pl

Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza IBIDEM,

Reklama i ogłoszenia:  tel. 727 820 611
email: ibidem@portalprzemyski.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.