Redakcja

Redakcja i biuro ogłoszeń:
ul. Franciszkanska 33,
37-700 Przemyśl,
tel. 727 820 611
email: redakcja@portalprzemyski.pl

Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza IBIDEM,

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: Anna Fortuna, tel. 727 820 11, email: annafortuna@portalprzemyski.pl
Reklama i ogłoszenia:  tel. 690 -159 – 452

Nasi Autorzy
Anna Fortuna annafortuna@portalprzemyski.pl
Piotr Gdula piotrgdula@portalprzemyski.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.


Dane firmowe – Schema

Portal Przemyski

Portal Przemyski to lokalny serwis dla miasta Przemyśla i okolic. Wraz z gazetą Brama Przemyska, tworzy wyjątkowe źródło wiedzy o wydarzeniach w Przemyślu, jego kulturze i historii.

ul. Franciszkańska 33
Przemyśl,

Phone: 727 820 11


Dane firmowe – Microformats

Portal Przemyski

ul. Franciszkańska 33

Przemyśl,
37-700
Poland

727 820 11