Redakcja

Redakcja i biuro ogłoszeń:
ul. Wróblewskiego 22,
37-700 Przemyśl,
tel. 507 166 491
email: redakcja@portalprzemyski.pl

Wydawca: Biuro Usług Księgowych i Wydawniczych Agnieszka Gdula,

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: Agnieszka Gdula, email: biuro@agnieszkagdula.pl
Reklama i ogłoszenia: Ewa Wolak, tel. 690 -159 – 452, email: ewawolak@portalprzemyski.pl

Nasi Autorzy
Anna Fortuna annafortuna@portalprzemyski.pl tel. 727 820 611
Piotr Gdula piotrgdula@portalprzemyski.pl tel. 512 012 525

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.


Dane firmowe – Schema

Portal Przemyski

Portal Przemyski to lokalny serwis dla miasta Przemyśla i okolic. Wraz z gazetą Brama Przemyska, tworzy wyjątkowe źródło wiedzy o wydarzeniach w Przemyślu, jego kulturze i historii.

ul. Wróblewskiego 22
Przemyśl,

Phone: 507 166 491


Dane firmowe – Microformats

Portal Przemyski

ul. Wróblewskiego 22

Przemyśl,
37-700
Poland

507 166 491