"Semafor" - akcja podkarpackich służb mundurowych, która ma ograniczyć przestępczość dokonywaną na obszarze kolejowym

W dniach 18-19 października na terenie województwa podkarpackiego przeprowadzone zostały działania o kryptonimie „Semafor” polegających na ograniczeniu przestępczości dokonywanej na obszarze kolejowym, a w szczególności kradzieży elementów sieci trakcyjnej.

Celem działań było równoczesne dokonanie wzmożonych patroli szlaków kolejowych w miejscach szczególnie zagrożonych oraz dokonanie kontroli punktów skupu złom, w ramach posiadanych uprawnień, przy współudziale służb.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, Policji oraz Straży Miejskiej kontrolowali punkty złomy/metali kolorowych pod kątem stosowanie się ich właścicieli do przepisów dotyczących ochrony środowiska, sprawdzaniu i weryfikacji legalności oraz źródła pochodzenia znajdujących się w punktach przedmiotów, porównując stan faktyczny z dokumentacją przyjęcia, kontroli pojazdów, którymi może być transportowane skradzione mienie, sprawdzaniu internetowych ofert sprzedaży mienia, które może pochodzić z kradzieży z taboru kolejowego, ujęciu sprawców przestępstw popełnianych na obszarach kolejowych i w pociągach.

W ramach działań w dniu 19 października funkcjonariusze Grupy Operacyjno – Interwencyjnej z Komendy Regionalnej SOK w Przemyślu ujęli trzech nieletnich mieszkańców Przemyśla, w wieku 13,14,15 lat podczas dewastacji wagonów pasażerskich - rozbili szyby okienne oraz drzwiowe wagonu pasażerskiego. Ujętych nieletnich przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu celem prowadzenia dalszych czynności.


Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów - nabór wniosków

Od 16 do 27 października studenci I roku studiów na podkarpackich uczelniach mogą składać wnioski o Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018. Stypendium jest wypłacalne jednorazowo i wynosi 2 tys. zł.

Program stypendialny Marszałka Województwa Podkarpackiego ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie. Zgodnie z Regulaminem, stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą mieć uzyskane co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka. W przypadku matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) punkty zostaną przeliczone na procenty.

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka wniosek o przyznanie stypendium (wg. wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu) oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są przez Komisję stypendialną powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, która utworzy listę rankingową. Stypendium zostanie wypłacone jednorazowo po podpisaniu umowy. Wysokość stypendium w 2017 roku wynosi 2 tys. zł. dla jednego studenta. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów wynosi 100. Jest to już czwarta edycja programu stypendialnego.

Regulamin programu stypendialnego i załączniki: wzór wniosku o przyznanie stypendium, umowa o przyznanie stypendium dostępne są na stronie www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia dla studentów.

Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu ul. Lisa-Kuli 13, pokój nr 27 telefon: (17) 747 59 43, adres e-mail: dek@podkarpackie.pl lub m.jaworek@podkarpackie.pl


Ruszył nabór do podkarpackiej Policji

Podkarpacka Policja zaprasza do wstąpienia w jej szeregi. Gwarantuje stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju, daje szanse na to, by zamienić pasję w zawód.

Podkarpackie komendy miejskie i powiatowe, Oddział Prewencji Policji i Komenda Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie liczą łącznie prawie 4,5 tysiąca policjantów. W tym roku policyjne szeregi zasiliło 51 nowych funkcjonariuszy, kolejnych 135 przyjętych zostanie podczas naborów w listopadzie i grudniu.

Podkarpacka Policja zachęca każdego, kto chciałby pomagać innym, robić coś wyjątkowego, a zarazem poczuć prestiż swojego zawodu, do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są w każdy poniedziałek i wtorek. Można je składać w Sekcji Doboru KWP, która ma swoją siedzibę w Zaczerniu nr 187.

Kandydat do pracy w Policji musi mieć polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kandydaci przejdą testy wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny oraz rozmowę kwalifikacyjną, na każdym z tych etapów zdobywając punkty. Dodatkowe uzyskają m.in. za wyższe wykształcenie, tytuł ratownika medycznego, uprawnienia instruktora strzelectwa, sportów walki czy nurkowania.

Po przejściu rekrutacji, kandydat przyjęty do służby zostanie skierowany do jednej ze szkół policyjnych na sześciomiesięczne szkolenie zawodowe, następnie na dwumiesięczną służbę adaptacyjną, po czym trafi do jednostki na terenie Podkarpacia.


Przemyślanin został dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Przemyślanin objął stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Od 1 marca do 5 października br. podkom. Grzegorz Skowronek pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadzorującego pion celno-graniczny.

Podkom. Grzegorz Skowronek służbę w polskiej administracji celnej rozpoczął w 1998 r. w Urzędzie Celnym w Przemyślu. Po reorganizacji struktur celnych w 2002 r. pełnił służbę w Izbie Celnej w Przemyślu. W latach 2006-2008 był dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu. Następnie w latach 2008-2017 zatrudniony był na stanowisku Eksperta Służby Celnej w Referacie Dochodzeniowo-Śledczym, później pełnił funkcję radcy prawnego przemyskiej izby celnej.

Od 1 marca 2017 po konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej G.Skowronek pełnił funkcję zastępcy dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadzorującego pion celno-graniczny, zajmując się m.in. nadzorem nad przejściami granicznymi funkcjonującymi we właściwości miejscowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz aktywną współpracą ze służbami granicznymi i Wojewodą Podkarpackim w zakresie przebudowy przejść granicznych i planowanego przejścia granicznego w Malhowicach. Nadzorował i uczestniczył w operacjach międzynarodowych oraz pracach grup roboczych Komisji Europejskiej na podkarpackich przejściach granicznych.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorz Skowronek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewód doktorski (2004) oraz kolokwium habilitacyjne (2014) przeprowadzone na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce przestępczości celnej, hazardowej i podatkowej. Jego zainteresowania badawcze związane są także z ustrojem organów celnych i skarbowych oraz zagadnieniami postępowania karnego i procesowymi instytucjami prawa karnego skarbowego.

Jest autorem lub współautorem 5 książek z zakresu wymienionych dziedzin prawa.


Przemycał narzędzia kłusownicze, wpadł podczas kontroli granicznej

Obywatel Ukrainy próbował przewieźć przez granicę potrzaski kłusownicze. Zdarzenie miało miejsce w Krościenku.

Na polsko - ukraińskim przejściu granicznym w Krościenku, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy marki Audi. Podczas kontroli pojazdu, w bagażu 43-letniego obywatela Ukrainy znaleziono 8 metalowych potrzasków przeznaczonych do kłusownictwa.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Łowieckie, wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do roku. Wykryty przez Służbę Celno-Skarbową  towar został przekazany funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych do dalszego postępowania. W ręce Policji trafił także kierowca.


"Nie oceniaj książki po okładce" - akcja podkarpackiej Nowoczesnej

Członkowie podkarpackiej partii Nowoczesna nieodpłatnie przekazali bibliotekom publicznym kilkanaście egzemplarzy książki Tomasza Piątka "Macierewicz i jego tajemnice". Książki trafiły do bibliotek m.in. w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Sanoku.

Pomysłodawczynią akcji była nasza koleżanka Wiola Trzciniecka. Chodziło o to, żeby więcej osób miało szansę przeczytać tę - głośną ostatnio - książkę i wyrobić sobie własny pogląd na jej temat, zamiast oglądać okładkę na zdjęciach i być skazanym wyłącznie na opinie innych, często wzajemnie sprzeczne.- mówi Anna Skiba, przewodnicząca podkarpackiej Nowoczesnej.


Studenci przemycali papierosy przez zieloną granicę w Bieszczadach

Studenci z Ukrainy chcieli sobie dorobić przenosząc przez zieloną granicę papierosy. Zatrzymani zostali w okolicy miejscowości Żurawin.

W dniu 5 września, dwaj obywatele Ukrainy w wieku 22 i 24 lat nielegalnie przekroczyli granicę na rzece San w okolicy miejscowości Żurawin. Nie mieli przy sobie żadnych dokumentów, jedynie plecaki wypełnione papierosami. Strażnikom granicznym z Czarnej Górnej, którzy ich zatrzymali zaraz po przekroczeniu granicy, powiedzieli że czekając na rozpoczęcie nauki – studiują we Lwowie - postanowili sobie dorobić na sprzedaży przemycanych towarów. Przeniesione przez zieloną granicę papierosy chcieli ukryć w lesie, a sami, tą samą drogą planowali wrócić na Ukrainę. Następnie w najbliższym czasie mieli zamiar wjechać legalnie przez przejście graniczne do Polski, zabrać papierosy i sprzedać je z zyskiem.

Mężczyźni zostali ukarani karą grzywny za popełnione wykroczenie skarbowe, w czwartek 7 września w trybie readmisyjnym zostali przekazani stronie ukraińskiej.


Nielegalni imigranci zatrzymani niedaleko Lubaczowa

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie zatrzymali rodzinę nielegalnych imigrantów z Iraku oraz organizatora przekroczenia granicy, obywatela Ukrainy.

W dniu 1 września, w miejscowości Krowica Sama funkcjonariusze SG zatrzymali rodzinę Irakijczyków – rodzice ( 42 i 31 lat) z trójką dzieci (w wieku od 8 do 12 lat), kiedy wsiadali do samochodu obywatela Ukrainy. Nielegalni imigranci nie mieli przy sobie żadnych dokumentów, ale posiadali bagaże z odzieżą i znaczne środki finansowe. Cała  rodzina była w dobrym stanie zdrowia, nie wymagali opieki lekarskiej.

Rodzinę przewieziono na Placówkę Straży Granicznej w Lubaczowie, gdzie otrzymali ciepły posiłek.

31 – letni obywatel Ukrainy miał prawdopodobnie przewieźć imigrantów do Niemiec. Tego dnia rano wjechał legalnie do Polski przez przejście graniczne w Medyce. Mężczyzna nie przyznał się do organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na teren państw Schengen przez okres 5 lat,  w niedzielę 3 września został skierowany na Ukrainę.

Natomiast obywatele Iraku – rodzice zostali skazani za przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy. W poniedziałek 4 września cała rodzina zostanie przekazana w trybie readmisyjnym stronie ukraińskiej.


Przewoził przemycane papierosy o wartości na ponad 140 tysięcy złoty

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie prowadząc kontrole drogowe ujawnili w dwóch pojazdach towary akcyzowe pochodzące z przemytu o łącznej wartości ponad 140 tysięcy złotych.

W dniu 15 sierpnia, na autostradzie A4 w rejonie MOP Łańcut strażnicy graniczni z Lubaczowa zatrzymali do kontroli drogowej, samochód marki Ford. Pojazdem podróżował 30 - letni mieszkaniec okolic Krakowa, który twierdził, że wraca do domu z długiego weekendu spędzonego na Podkarpaciu. W jego samochodzie pogranicznicy ujawnili 1 160 paczek papierosów pochodzących z przemytu o wartości 16 tys. złotych oraz 15,5 l alkoholu również bez polskich skarbowych znaków akcyzy o wartości 530 zł. Mężczyzna twierdził , że cały towar przeznaczony jest do jego prywatnego użytku. Funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy i alkohol a 30 – latek odpowie za popełnienie przestępstwa karno – skarbowego.

Dzień później, funkcjonariusze z PSG w Lubaczowie współdziałając z funkcjonariuszami z PSG z Horyńca – Zdroju w okolicach Tomaszowa Lubelskiego skontrolowali samochód marki Volkswagen Sharan. W pojeździe znaleziono 9 150 paczek papierosów o wartości 125 tys. złotych. Pojazdem podróżowało dwóch obywateli Ukrainy – mieszkańców Lwowa w wieku 28 i 41 – lat. Mężczyźni prawdopodobnie planowali wywieźć towar w głąb Polski i tam sprzedać go z dużym zyskiem. Obywatele Ukrainy usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa karnego – skarbowego, a także otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu na Ukrainę z jednoczesnym zakazem wjazdu do wszystkich państw strefy Schengen przez okres 5 lat.

Obie sprawy prowadzą funkcjonariusze z Placówki SG w Lubaczowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim oraz Prokuratury Rejonowej w Łańcucie.

Fot. Straż Graniczna


Masz na bakier z komputerem? Teraz możesz się bezpłatnie dokształcić

Ruszył projekt EFS "Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia".  Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. '

Projekt jest realizowany przez OPTeam S.A. w terminie od 01.05.2017 r. do 30.06.2018 r. i skierowany do osób dorosłych z Podkarpacia zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach komputerowych i uzyskaniem certyfikatu ECDL.

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.

W projekcie mogą brać udział osoby w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej średnim oraz w wieku 50 lat i więcej (bez ograniczeń dotyczących poziomu wykształcenia) zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie Podkarpacia.

Celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze TIK u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy projektu przejdą szkolenie komputerowe o łącznej liczbie godzin 108, a także egzaminy ECDL celem potwierdzenia uzyskanych umiejętności i kompetencji. Zajęcia będą odbywać się po 4 godz. lekcyjne dziennie w różnych lokalizacjach, w zależności gdzie skompletują się grupy.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe. Mogą ponadto ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe i egzaminy.

Termin rozpoczęcia rekrutacji to 30 czerwca 2017 r. Nabór do projektu prowadzony będzie ciągły do zrekrutowania i rozpoczęcia zajęć przez ostatnią grupę szkoleniową, czyli orientacyjnie do maja 2018 r.

Kontakt e-mail: szkolenia@opteam.pl
Informacje telefoniczne: 17 86 72 147, 17 86 72 131
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.szkolenia.opteam.pl .