Masz na bakier z komputerem? Teraz możesz się bezpłatnie dokształcić

18 sierpnia 2017

Ruszył projekt EFS „Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia”.  Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ’

Projekt jest realizowany przez OPTeam S.A. w terminie od 01.05.2017 r. do 30.06.2018 r. i skierowany do osób dorosłych z Podkarpacia zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach komputerowych i uzyskaniem certyfikatu ECDL.

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.

W projekcie mogą brać udział osoby w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej średnim oraz w wieku 50 lat i więcej (bez ograniczeń dotyczących poziomu wykształcenia) zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie Podkarpacia.

Celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze TIK u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy projektu przejdą szkolenie komputerowe o łącznej liczbie godzin 108, a także egzaminy ECDL celem potwierdzenia uzyskanych umiejętności i kompetencji. Zajęcia będą odbywać się po 4 godz. lekcyjne dziennie w różnych lokalizacjach, w zależności gdzie skompletują się grupy.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe. Mogą ponadto ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe i egzaminy.

Termin rozpoczęcia rekrutacji to 30 czerwca 2017 r. Nabór do projektu prowadzony będzie ciągły do zrekrutowania i rozpoczęcia zajęć przez ostatnią grupę szkoleniową, czyli orientacyjnie do maja 2018 r.

Kontakt e-mail: szkolenia@opteam.pl
Informacje telefoniczne: 17 86 72 147, 17 86 72 131
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.szkolenia.opteam.pl .