„Semafor” – akcja podkarpackich służb mundurowych, która ma ograniczyć przestępczość dokonywaną na obszarze kolejowym

23 października 2017

W dniach 18-19 października na terenie województwa podkarpackiego przeprowadzone zostały działania o kryptonimie „Semafor” polegających na ograniczeniu przestępczości dokonywanej na obszarze kolejowym, a w szczególności kradzieży elementów sieci trakcyjnej.

Celem działań było równoczesne dokonanie wzmożonych patroli szlaków kolejowych w miejscach szczególnie zagrożonych oraz dokonanie kontroli punktów skupu złom, w ramach posiadanych uprawnień, przy współudziale służb.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, Policji oraz Straży Miejskiej kontrolowali punkty złomy/metali kolorowych pod kątem stosowanie się ich właścicieli do przepisów dotyczących ochrony środowiska, sprawdzaniu i weryfikacji legalności oraz źródła pochodzenia znajdujących się w punktach przedmiotów, porównując stan faktyczny z dokumentacją przyjęcia, kontroli pojazdów, którymi może być transportowane skradzione mienie, sprawdzaniu internetowych ofert sprzedaży mienia, które może pochodzić z kradzieży z taboru kolejowego, ujęciu sprawców przestępstw popełnianych na obszarach kolejowych i w pociągach.

W ramach działań w dniu 19 października funkcjonariusze Grupy Operacyjno – Interwencyjnej z Komendy Regionalnej SOK w Przemyślu ujęli trzech nieletnich mieszkańców Przemyśla, w wieku 13,14,15 lat podczas dewastacji wagonów pasażerskich – rozbili szyby okienne oraz drzwiowe wagonu pasażerskiego. Ujętych nieletnich przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu celem prowadzenia dalszych czynności.