Przemyskie obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 -go Maja

5 maja 2015

Jak co roku 3 -go Maja na przemyskim Wzgórzu Zamkowym odbyły się uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji RP. W tym roku obchodziliśmy 224 rocznicę tego wydarzenia.

Obchody związane z uchwaleniem Konstytucji 3 -go Maja rozpoczęły się w przemyskiej archikatedrze od mszy świętej w intencji Ojczyzny, z udziałem Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych, Orkiestry i Chóru Magnificat. Dalsze uroczystości miały miejsce na Wzgórzu Zamkowym, przy kamieniu upamiętniającym, to wydarzenie. Tam też odśpiewano hymn państwowy, podniesiono flagę, złożono kwiaty, a uczniowie II LO należący do Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli przyrzeczenie strzeleckie.

Z wystąpieniami okolicznościowymi wystąpili : posłowie RP Piotr Tomański i Marek Rząsa, senator Andrzej Matusiewicz oraz prezydent Przemyśla Robert Choma. W przemówieniach nawiązano do historii powstania Konstytucji 3 -go Maja, podkreślono, że jej uchwalenie było wyrazem gotowości narodu Polskiego do wzięcia odpowiedzialności za proces modernizacji kraju. Prezydent Robert Choma mówił o dumie jaka przepełnia gromadzących się na tej uroczystości, dumie z dziedzictwa naszych przodków, poczucia bezpieczeństwa, tradycji, honoru, dumie, że naszym przodkom udało się uchwalić najnowocześniejszą Konstytucję w Europie. Dbamy o swoją wolność, ale jednocześnie idąc za słowami Józefa Piłsudskiego powinniśmy pamiętać, że wolność nie jest dana nam raz na zawsze.

Anna Fortuna

[Not a valid template]