Przemyska młodzież debatowała o niepełnosprawności [zdjęcia]

W dniu 6 lutego, w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się międzyszkolna debata "Niepełnosprawność - wartość czy problem?".

Głównym organizatorem debaty było II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego. Podczas spotkania poruszono cztery główne tematy: uczeń niepełnosprawny w szkole, funkcjonowanie w społeczności szkolnej (szkoły integracyjne) – teoria i rzeczywistość, czy jesteśmy naprawdę empatyczni, a może nasz stosunek do niepełnosprawności to forma poprawności obywatelskiej (politycznej)?, nauka i praca – czy osoba niepełnosprawna ma naprawdę szansę na spełnienie zawodowe?, postrzeganie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie globalnym i lokalnym - codzienność i różne perspektywy. W debacie udział wziął Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 i 3. Obecni byli też uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących.

Uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami chętnie i ciekawie wypowiadali się na temat swojego życia i postrzegania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. W ten sposób osoby pełnosprawne mogły się usłyszały jak ważne są prozaiczne czynności i małe rzeczy, tak często niedoceniane przez nich niedoceniane. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się czego nie mówić, jak się zachowywać i że osoba niepełnosprawna to też (normalny obywatel).

Głównym inicjatorem spotkania był niepełnosprawny uczeń II LO, Krzysztof Gudzelak. Krzysztof uważa, że jedyne ograniczenia są tylko w naszej głowie. Krzysiek to osoba bardzo kreatywna, mająca milion pomysłów na minutę. Jego zdaniem niepełnosprawność nie jest przeszkodą, której nie dałoby się pokonać.

Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi na edukację osób niepełnosprawnych oraz wykazanie jej mankamentów oraz uczulenie młodzieży na osoby niepełnosprawne.
Wnioski wynikające z debaty zostały spisane w postaci petycji skierowanej do prezydenta Wojciecha Bakuna.

"(...) Nasze dzisiejsze spotkanie przypomniało nam o drugim człowieku, jego ograniczeniach, potrzebach. O empatii, która czasami jest zjawiskiem nieco zapomnianym w naszym otoczeniu. Postaramy się zmienić, być bardziej uważnymi na potrzeby każdego, niezależnie od jego sprawności czy niepełnosprawności. Ale Pan Prezydent też nami musi pomóc (...) Chcemy autentycznej zmiany, zmiany która na początek skoncentruje się na drobiazgach... a w finale zmieni nasze otoczenie i nas samych. Próg głównego wejścia do Urzędu, sposób otwierania drzwi, wysokie krawężniki na ulicach...długo by wymieniać." - czytamy w petycji.

Fot. Witold Wołczyk/UM Przemyśl

no images were found


Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w Przemyślu

W Dzień Międzynarodowego Przewodnika Turystycznego wszyscy chętni będą mogli zwiedzić dawny szpital garnizonowy w Przemyślu.

21 lutego PTTK Oddział Przemyśl zaprasza do poznania kolejnej budowli i historii z nią związanych pod hasłem "Oni tu byli". Zbiórka uczestników wydarzenia będzie miała miejsce przed kaplicą szpitalną przy ul. J. Słowackiego 83, a już o godz. 17.00 rozpocznie się wykład Tomka Idzikowskiego "Przemyskie lazarety". Od 18.00 nastąpi zwiedzanie szpitalnych obiektów z przewodnikami. Dodatkowymi atrakcjami będą eksponaty z Muzeum Ratownictwa w Krakowie Oddział w Przemyślu, które jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia, a także lekcja historii "Przemyskie Orlęta".

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego wspierają również Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Swoim patronatem święto przewodników objęli prezydent miasta Wojciech Bakun oraz starosta przemyski Jan Pączek.


PGNiG wierci kolejne otwory eksploatacyjne w pobliżu Przemyśla

PGNiG prowadzi prace na największym złożu gazu ziemnego w Polsce. Nowe odwierty zlokalizowane są w miejscowościach Pikulice i Łuczyce.

Prace wiertnicze potrwają w obu przypadkach ponad miesiąc. Nowe odwierty sięgną głębokości około 2750 m. Po ich wykonaniu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje kolejne odwierty eksploatacyjne na obu placach wiertniczych.

– Chociaż PGNiG z powodzeniem realizuje strategię dywersyfikacji kierunków importu gazu ziemnego, zasoby krajowe to najpewniejsze i najbardziej opłacalne źródło surowców energetycznych – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Gaz ziemny pozyskiwany w Przemyślu i okolicach ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i chcemy, aby tak pozostało także w przyszłości – dodał.

Pierwotnie zasoby złoża Przemyśl oszacowano na ok. 74 mld m³ gazu ziemnego. W ciągu ponad 60-letniej eksploatacji wydobyto ok. 65 mld m³, przez co złoże uznawano za będące w fazie schyłkowej. Jednak zastosowanie przez PGNiG nowoczesnych technologii poszukiwawczych oraz pogłębione analizy geologiczne i złożowe wykazały możliwości występowania dotychczas nieeksploatowanych horyzontów gazonośnych. Ich udostępnienie pozwoli na utrzymanie wydobycia na dotychczasowym poziomie.

Według szacunków PGNiG w ciągu pięciu lat wydobycie gazu na całym Podkarpaciu wzrośnie o 28 proc. do 1,75 mld m³ rocznie.

PGNiG złożyoł wniosek do Ministerstwa Środowiska o przedłużenie koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl na następne 18 lat.

 


"Róża Wiatrów" członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego

W dniu 25 stycznia, w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS ws Gdańsku-Górkach Zachodnich odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.

Podczas spotkania podjęto decyzję o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PZŻ Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego "Róża Wiatrów" z siedzibą w Przemyślu. Dodatkowo objęto także patronatem projekt "Żeglować każdy może" opracowany i realizowany przez stowarzyszenie w 2019 roku na terenie miasta Przemyśla. Przyjęcie stowarzyszenia w poczet członków PZŻ, to duże wyróżnienie dla stowarzyszenia za dotychczasową pracę na rzecz popularyzacji żeglarstwa śródlądowego oraz morskiego.

Projekt "Żeglować każdy może" w 2019 roku jest podzielony na kilka etapów, pierwszy to wizyta wolontariuszy stowarzyszenie w przedszkolach i szkołach przedstawiając zarys żeglarstwa w Przemyślu, zasad bezpiecznego zachowania nad zbiornikami wodnymi z prezentacją środków ratunkowych oraz bezpłatne zajęcia żeglarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kolejny etap realizowany od wiosny mający na celu organizację zajęć na wodzie oraz Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim, a także przygotowanie dzieci w 1 Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej do samodzielnego żeglowania łódkami szkoleniowymi Optimist. Projekt zakłada także realizację przedsięwzięć na Przystani Wodnej w Przemyślu min. Dnia Dziecka pod żaglami, spływu na byle czym rzeką San, 2 Rodzinnego Pikniku Żeglarskiego.

Fot. "Róża Wiatrów" Przemyśl/FB


Nowe wozy strażackie trafiły do podkarpackich jednostek

Do jednostek straży pożarnej z Podkarpacia trafiło osiem wozów strażackich, łódź, dwa quady, dwa agregaty prądotwórcze i pompa do wody zanieczyszczonej o dużej wydajności.

- Cieszę się, że do strażaków trafia wysoce specjalistyczny sprzęt. Pompa o takich parametrach wciąż stanowi rzadkość i niewiele jednostek straży w kraju może się pochwalić jej użytkowaniem. Tym większą radość sprawia współudział samorządu województwa w finansowaniu tego zakupu – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Samochody pożarnicze trafiły do jednostek straży z Przemyśla, Tarnobrzega, Dębicy, Sanoka i Stalowej Woli. Quadami będą jeździć strażacy z Tarnobrzega i Mielca. Łódź ratownicza znajdzie się na wyposażeniu PSP w Brzozowie. Przewoźny agregat prądotwórczy zostanie wykorzystany przez strażaków z komendy miejskiej w Rzeszowie.

Fot. Biuro prasowe UMWP


Zmiana organizacji ruchu na ul. 29 Listopada i 3 -go Maja

Uwaga! Tymczasowa organizacja ruchu na ul. 29 Listopada i 3 -go Maja.

Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z pracami prowadzonymi na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Od 4 lutego, u zbiegu ulic 29 Listopada i 3 - go Maja, prowadzona jest modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej, którą spółka realizuje w ramach dużego projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla", dofinansowanego z funduszy UE.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w pobliżu skrzyżowania ulic 29 Listopada i 3-go Maja polega między innymi na: częściowym wyłączeniu z ruchu jezdni na obydwóch ulicach w obszarze skrzyżowania, całkowitym wyłączeniu z ruchu pieszych chodnika po jednej stronie, wprowadzeniu ograniczeniu prędkości w tym rejonie. W związku z pracami utworzony został także tymczasowy przystanek autobusowy na ul. Sarbiewskiego.

Przewidywany termin zakończenia prac to 15 czerwca 2019 r.


Przemyski Urząd Miejski testował e-dowody osobiste

Urząd Miejski w Przemyślu był jednym z 34, w którym odbyły się pilotażowe testy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Urzędnicy biorący udział w testach mieli możliwość sprawdzenia i przetestowania procedur związanych z nowym dowodem oraz jego obsługą. Począwszy od składania wniosku i kończąc na jego wydaniu. Przedmiotem przedsięwzięcia było również sprawdzenie innych procesów związanych już z samym użyciem e-dowodu osobistego w warunkach rzeczywistych.

Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Dokument jest lepiej zabezpieczony, a warstwa elektroniczna pozwoli m.in. na wykorzystanie go przy korzystaniu z usług elektronicznych. Samo użycie dowodu w urzędzie będzie zbliżone do dokonywania w sklepie płatności zbliżeniowych przy pomocy karty płatniczej z chipem. Osoby, które nie będą chciały korzystać z funkcjonalności warstwy elektronicznej, będą mogły wykorzystywać e-dowód dokładnie tak, jak dokument bez warstwy.

Pierwsze dowody z warstwą elektroniczną Polacy dostaną w marcu. Wnioski o wydanie e-dowodu będzie można składać od 4 marca. Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność. Dowody z warstwą elektroniczną będą stopniowo zastępować dotychczasowe dowody - w miarę ich naturalnego procesu wymiany (np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty).

Realizacja e-dowodu to kontynuacja nieukończonego w pierwotnym terminie projektu pl.ID, zapoczątkowanego w 2008 roku. Obecny rząd podjął decyzję o ukończeniu tego projektu.


Koncert kolęd i piosenek świątecznych [galeria zdjęć]

W dniu 1 lutego, na scenie Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbył się KONCERT KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH w wykonaniu Think It Out Orchestra złożonej z uczniów i nauczycieli ZPSzM w Przemyślu, Szkolnego Chóru Cantores Iuvenes pod dyrekcją Joanny Gibały-Szelążek oraz zaproszonych muzycznych gości.

Fot. Tomasz Beliński/Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

no images were found


Czy w Przemyślu powstaną kolejne aktywne przejścia dla pieszych?

Wskazano dwa kolejne miejsca w mieście, w których powinny się znaleźć aktywne przejścia dla pieszych. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od zakwalifikowania jej do programu rządowego.

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu poddał analizie technicznej sześć przejść dla pieszych, w tym pięć zakwalifikowanych przez Komendę Miejską Policji jako przejścia niebezpieczne. Spośród nich wybrano dwa, które spełniają wymogi techniczne niezbędne przy realizacji aktywnego przejścia dla pieszych – przejście na ul.Grunwaldzkiej przy wyjeździe z ul.Wieniawskiego i na ul. św. Jana przy SP nr 4. To właśnie one zostały zgłoszone przez miasto do dofinansowania z rządowego programu Razem Bezpieczniej. Koszt budowy jednego to 50 tys. zł. Bez zakwalifikowania wniosku inwestycja nie będzie mogła zostać zrealizowana ze względu na brak środków finansowych w budżecie miejskim.

Przemyscy radni w swoich interpelacjach wskazują również inne lokalizacje, w których powinny powstać aktywne przejścia dla pieszych. Radny Grzegorz Hayder wymienił przejście dla pieszych przy ul.Wyb. J.Piłsudskiego przy kładce pieszo-rowerowej, na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Mariacką oraz przy ul. św. Jana przy skrzyżowaniu z ul.Salezjańską. Przejście dla pieszych na ul. Boh. Getta przy Skate Parku to lokalizacja, za którą postuluje radna Monika Jaworska – Żurawska.

Pierwsze aktywne przejście dla pieszych w naszym mieście powstało we wrześniu 2018 r., przy ul. Mickiewicza.

https://www.portalprzemyski.pl/aktywne-przejscie-dla-pieszych-w-przemyslu-ma-zwiekszyc-bezpieczenstwo/

 


Bursztyn, marihuana i gotówka ujawnione przez funkcjonariuszy KAS

Ostatnie działania kontrolne funkcjonariuszy KAS na przejściach granicznych, to ujawnienie nieoszlifowanego bursztynu, ponad 2 g marihuany oraz znacznych ilości niezgłoszonych środków pieniężnych.

W środę, 30 stycznia br. funkcjonariusze Oddziału Celnego w Krościenku skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby. Podczas rewizji pojazdu, w bagażu jednego z podróżnych funkcjonariusze wykryli 2,017 g marihuany.  Do przemytu narkotyku przyznał się 19- letni kierowca, który usłyszał zarzut przywozu na terytorium RP środków odurzających.

W tym samym dniu, na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno- skarbowej kontrolując podróżującego do Polski obywatela Ukrainy, wykryli niezgłoszone środki pieniężne w wysokości 99 tys. złotych. W związku z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 4 500 zł.

31 stycznia br., obywatel Ukrainy próbował przemycić przez przejście graniczne w Budomierzu bursztyn. Ponad 11 kg nieoszlifowanych kamieni znajdowało się w plastikowych butelkach. Wobec podejrzanego o przemyt mężczyzny, wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli także kwotę 800 zł, na poczet kary grożącej sprawcy przemytu.

Fot. KAS