O lotnictwie w Twierdzy Przemyśl rozmawiano w przemyskim Archiwum [galeria zdjęć]

18 lutego 2018

W dniu 16 lutego w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu odbyło się spotkanie połączone z otwarciem wystawy „Lecąc ku wolności. Historia lotnictwa z okresu I wojny światowej”.

Przedstawiając historię lotnictwa z okresu I wojny światowej Dariusz Karnas nawiązał do Twierdzy Przemyśl.

Przemyśl także wpisał się w historię lotnictwa. Pierwsze doświadczenia z balonami w lotnictwie na terenie Twierdzy Przemyśl rozpoczęły się na przełomie wieku XIX i XX. Zaczęto wówczas wykorzystywać balony do obserwacji. Jedną z takich pierwszy formacji aerodynamicznych jaka powstała na terenie Twierdzy był Oddział Balonowy Trzeciego Regimentu Artylerii Fortecznej. Jednym z pierwszych lotnisk fortecznych usytuowanych w Twierdzy, lotnisk, które już w 1914 r. miało pełne wyposażenie w postaci czterech hangarów, stacji paliw było lotnisko w Żurawicy. – mówił Dariusz Karnas.

Poza lotniskami równocześnie powstawały pola wzlotów, które zlokalizowano prawdopodobnie w okolicach Buszkowiczek oraz w Przemyślu na Błoniach. Podczas walk tereny lotnicze były narażone na ostrzał artyleryjski więc dowództwo Twierdzy postanowiło wykorzystać rozległe pola w okolicach wsi Hureczko i tam usytuowano kolejne pole wzlotów. W Przemyślu stacjonowały m.in. samoloty wchodzące w skład III grupy bojowej, czyli VII eskadry im. T.Kościuszki.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac malarskich Tomasza Króla.

Dlaczego na moich obrazach pojawia się I wojna światowa? Jestem z urodzenia przemyślaninem i myślę, że każdy przemyślanin, który chodził od urodzenia po Fortach, przechadzał się uliczkami naszego miasta, oglądał pocztówki z okresu I wojny siłą rzeczy interesuje się tym okresem. Stworzyłem serie obrazów będących swego rodzaju rekonstrukcją tamtych czasów. Sceny bitwy, ale także obrazki z życia codziennego jakie wówczas się toczyło. – powiedział Tomasz Król.

Podczas spotkania członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych ARTYLERIA zaprezentowali slajdy związane z tematyką lotnictwa. Odbył się także pokaz sprzętu wojskowego 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Całość uzupełniły materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Archiwum Państwowe jako instytucja gromadząca zabytki dziedzictwa narodowego ma za zadanie upowszechniać zawarte w źródłach archiwalnych informacje włączając się tym samym w edukację historyczną i patriotyczną młodych pokoleń Polaków na temat przeszłości naszego państwa i narodu. W tym roku świętujemy z wielką pompą odzyskanie przez Polskę niepodległości. W naszym archwium jest to już kolejne przedsięwzięcie w ramach tego ważnego jubileuszu. – powiedziała dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak.

Wystawa czynna do 16 marca 2018 r., codziennie w godzinach 9-15.

Anna Fortuna

no images were found