Kolejna szansa dla przemyskich zabytków – trwa nabór wniosków

16 stycznia 2020

Od początku roku trwa nabór wniosków na przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Przyznawane są one w danym roku kalendarzowym ze środków będących w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

O dotację ubiegać mogą się: 

  • osoby fizyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • lub inne jednostki organizacyjne będące właścicielem
  • lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków
  • lub posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Wnioski można składać do 28 lutego br. osobiście lub listownie na adres Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl.

Pełny regulamin przyznawania dotacji na rok 2020  tutaj.

Czytaj także: 

Zabytkowa kamienica przechodzi remont

Dotacje na przemyskie zabytki. 160 tysięcy na słup ogłoszeniowy