Zabytkowa kamienica przechodzi remont

15 listopada 2019

XVII-wieczna kamienica przy Placu Katedralnym 6 przechodzi remont elewacji. Niedawno zdementowano rusztowanie po odnowieniu frontu tego charakterystycznego budynku. Do remontu pozostaje m.in. elewacja od strony ulicy Fredry.

Remont, który prowadzi wspólnota mieszkaniowa został dofinansowany przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotą 70. tysięcy złotych. Właśnie taka dotacja na odnowienie elewacji ma wspomóc wspólnotę mieszkaniową w poważnym  remoncie,  który kosztować ma 320 tysięcy złotych. Wykonawcą prac jest przemyska firma Sylbud, która w tym roku pracowała także przy remoncie innej charakterystycznej przemyskiej kamienicy przy placu Konstytucji.

Przy przyznawaniu dotacji na remont zabytków nieruchomych, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków kieruje się priorytetami, którymi są przede wszystkim wartość historyczna i artystyczna obiektu, czas powstania zabytku i znaczenie obiektu w krajobrazie kulturowym. Niebagatelne znaczenie przy opiniowaniu wniosków o dotacje ma stan techniczny zabytku i konieczność wykonania lub kontynuowania prac. Dzięki dotacjom PWKZ w Przemyślu wyremontowano pokaźną ilość zabytkowych kościołów i kamienic, a budżet dotacji konserwatorskich na zabytki nieruchome w naszym województwie wyniósł w tym roku ponad 6 milionów złotych.