Funkcjonariusze BiOSG zatrzymali członków grupy przestępczej

1 lutego 2018

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dziesięć osób, które odpowiadać będą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani narazili skarb państwa na stratę ponad 5 mln zł poprzez nabywanie i wprowadzanie do obrotu papierosów i alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Od czerwca 2016 r. do końca 2017 r. funkcjonariusze z Placówki SG Lubaczowie w rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się skupowaniem, przechowywaniem, przewożeniem oraz dalszą dystrybucją papierosów przemyconych z Ukrainy do Polski.
Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że grupa przestępcza działała na terenie trzech województw: podkarpackiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Liderem grupy był 35-letni bezrobotny z Pabianic w województwie łódzkim.

Proceder przestępczy polegał na skupowaniu papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, a następnie tworzeniu sieci dystrybucji z rejonów przygranicznych w głąb terytorium Polski. Transport papierosów do Łodzi i na zachód Polski odbywał się przy wykorzystaniu specjalnie skonstruowanych skrytek w busie albo w samochodach osobowych należących do członków grupy. Wracający z Łodzi na Podkarpacie pojazd był ponownie wykorzystany, tym razem do przewożenia skażonego spirytusu. Jak wyjaśnili podejrzani, spirytus rozlewano do litrowych butelek i na przygranicznych bazarach sprzedawano jako ukraiński.

Prowadzone śledztwo pod nadzorem Prokuratora Okręgowego w Przemyślu doprowadziło do zgromadzenia materiałów na podstawie, których ustalono, że grupa przestępcza wprowadziła do obrotu wyroby akcyzowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy w ilości niemniej niż: 392 455 paczek papierosów, 2 829 litrów spirytusu, 120 kg suszu tzw. ,,krajanki” tytoniowej, wszystko o łącznej wartości rynkowej 5 363 799 złotych.
W ramach prowadzonego śledztwa do chwili obecnej zatrzymano 10 osób. Marcinowi H. z Pabianic Prokurator Okręgowy w Przemyślu postawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dziewięciu osobom postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnieniu przestępstw skarbowych.

Niewykluczone są dalsze zatrzymania osób współpracujących z grupą przestępczą.
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Przemyślu zastosował wobec zatrzymanych dozory policji, zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.