Próbował przekroczyć granicę z fałszywą wizą

1 lutego 2018

Chciał przekroczyć granicę posługując się paszportem z podrobioną wizą norweską. Fałszywą wizę kupił za 250 euro.

We wtorek 30 stycznia przejście graniczne w Korczowej, przekraczał 38-letni obywatel Ukrainy. Podczas kontroli mężczyzna okazał paszport, w którym znajdowała się norweska wiza krajowa wydana rzekomo w Konsulacie Norwegii w Kijowie. Strażnicy graniczni szybko się zorientowali, że wiza jest podrobiona o czym świadczyło szereg odstępstw od oryginalnego druku. Mężczyzna przyznał się, że planował podjąć prace w Oslo i dlatego też od nieznanej mu bliżej osoby kupił na Ukrainie za kwotę 250 euro fałszywą wizę.

Cudzoziemiec usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa – posługiwania się fałszywym dokumentem oraz nielegalnego przekroczenia granicy podstępem za co został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszaniem na okres dwóch lat. Ponadto otrzymał administracyjną decyzje o odmowie wjazdu na teren Polski.
Jest to w ostatnich latach pierwszy przypadek posłużenia się na odcinku granicy ochranianym przez Bieszczadzki OSG, podrobioną norweską wizą krajową.