Co mieszkańcy powiatu przemyskiego zgłaszali w 2017 do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa?

3 stycznia 2018

Mieszkańcy powiatu przemyskiego w minionym roku nanieśli ponad 1440 zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najwięcej z nich dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 46% zgłoszeń zostało potwierdzonych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa na terenie całego kraju od września 2016 r. Jest to interaktywne narzędzie, dzięki któremu zaniepokojeni obywatele mogą alarmować policję o potencjalnych zagrożeniach w danej lokalizacji.

Przez ostatnich 12 miesięcy, mieszkańcy naszego powiatu korzystali z tego narzędzia 1447 razy. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowią te związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym: przekraczanie dozwolonej prędkość – 801 zgłoszeń, 539 potwierdzonych nieprawidłowe parkowanie – 233 zgłoszenia, 42 potwierdzonych; niewłaściwa infrastruktura drogowa – 35 zgłoszeń, 11 potwierdzonych; zła organizacja ruchu drogowego – 45 zgłoszeń, 11 potwierdzonych.

Kolejna grupa zgłoszeń dotyczy m.in. : spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 134  zgłoszenia, 11 potwierdzone; bezdomność – 13 zgłoszeń, 5 potwierdzonych;  grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 38 zgłoszeń, 11 potwierdzonych.
Na 1447  zgłoszeń o zagrożeniach, które zostały naniesione przez mieszkańców naszego powiatu, 664 zostało potwierdzonych. 1% to zgłoszenia potwierdzone i wyeliminowane oraz te które zaliczono do żartów lub pomyłek . Blisko 46% wszystkich zgłoszeń zostało potwierdzonych przez funkcjonariuszy.

Ponadto w trakcie całego roku funkcjonowania KMZB przemyscy policjanci spotykali się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach informowania i promowania przedmiotowego narzędzia.

Stworzenie mapy zagrożeń pozwala zobrazować stan bezpieczeństwa na danym obszarze, wskazać zagrożenie przestępczością określonego rodzaju oraz szczególnie uciążliwe wykroczenia. Mając pełny i rzetelny obraz, policja może lepiej dostosować swoje działania do zdiagnozowanych potrzeb, np. lepiej planować i dyslokować służbę patrolową czy ruchu drogowego.

Zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.