Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej podsumował rok 2017 na podkarpackich granicach

25 stycznia 2018

Wrasta liczba osób przekraczających granicę z Ukrainą. Wśród przemycanych towarów coraz mniej jest papierosów. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej podsumował swoją działalność za rok 2017.

W 2017 roku, na podkarpackich granicach odprawiono13 153 678 podróżnych oraz 3 557 308 środków transportu. Najwięcej odpraw dokonano w Medyce i Korczowej.
Z roku na roku obserwujemy wzrost liczby osób przekraczających granicę. Od 2014 do 2017 to o prawie 3 mln osób więcej. Tendencja jest stała. Możemy się spodziewać, że również i ten rok będzie pod tym względem rekordowy. – powiedział płk SG Robert Rogoz, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Coraz więcej osób przekracza granicę w autobusach, a mniej w samochodach osobowych. Zaczyna też żyć przejście kolejowe, gdzie w roku 2015 odprawiono zaledwie 42 tys. osób, a w roku minionym dzięki uruchomionym nowym połączeniom już 321 tys. osób.
W czerwcu ubiegłego roku wprowadzono ruch bezwizowy dla ob.Ukrainy posługujących się paszportami biometrycznymi. To spowodowało zmianę trendów, ale też wzrost zainteresowania przekroczenia granicy w ramach ruchu paszportowego. Rekordowy dzień 23 grudnia, odprawiliśmy wtedy prawie 58 tys. osób i to głównie na kierunku wyjazdowym. – dodaje komendant.

Coraz mniej osób przekracza granicę w ramach małego ruchu granicznego. Ukraińcy szukają nowych rynków pracy, a Polska staje się dla nich coraz mniej atrakcyjna pod tym względem, dlatego chętniej wybierają Niemcy, Czechy, Włochy.
Polska niedługo będzie musiała zmienić pewne zasady zatrudniania Ukraińców żebyśmy byli konkurencyjni. – mówi R.Rogoz.

W roku 2017, 105 cudzociemów przekroczyło nielegalnie granicę z Ukrainy do Polski. Jest to dosyć znaczący wzrost, bo 42%. Nową tendencją są migranci z Bangladeszu, nadal bardzo aktywna jest Turcja, a także Rosja, a w tym głównie osoby narodowości Czeczeńskiej.

W latach 2014-2015 ta migracja była niewielka i przede wszystkim niezorganizowana, miniony rok pokazał, że nasze prognozy są słuszne, że coraz więcej osób przekracza nielegalnie granicę w sposób zorganizowany i grupy przestępcze zaczynają się tą formą zdobywania pieniędzy interesować. – powiedział komendant Rogoz.
Spośród 105 osób, 72 osóby przekroczyły granicę w grupach, od 3 do 8 osób. Cudzoziemców, których nie stać aby zapłacić komuś za pomoc w przekroczeniu granicy organizują się sami.

Wnioski o status uchodźcy w RP złożyło 28 osób, a 16 989 osób chcących przekroczyć granicę otrzymało odmowę wjazdu.
Odnotowujemy, że część cudzoziemców chcących przedostać się do Polski próbuje wykorzystać obowiązujące procedury, np. próbują składać wnioski o ochronę międzynarodową, pozyskują oświadczenia o zamiarze podjęcia pracy, krótko terminowy wjazd turystyczny, aplikowanie o tytuł pobytowy w urzędach wojewódzkich – to trend jaki pojawił się na terenie całego kraju. Monitorujemy także pod tym względem zjawisko fikcyjnego studiowania czy też zawierania małżeństw. – powiedział płk SG Adam Pucak, zastępca komendanta BiOSG.

W ubiegłym roku pogranicznicy zatrzymali towary pochodzące z przemytu o wartości 52 155 230 zł, z czego 24 504 399 zł, to narkotyki. Problem narkotyków staje się coraz bardziej istotny na granicy zewnętrznej, ale i również wewnątrz kraju.
Maleje liczba przemycanych papierosów, a wzrasta ich produkacja na terenie naszego kraju. Dominującą tendencją zaczyna by melasa, czyli wkład do fajki wodnej.
Zatrzymaliśmy ponad 564 sztuki broni. Zdecydowana większość z tych zdarzeń to kierunek wyjazdowy z Polski. Kupują u nas broń w sposób legalny, natomiast próbują ją wywieźć na Ukrainę nie mając stosownego zezwolenia. Jest to zagrożenie bardzo istotne, ale nie obserwujemy obecnie aby przemyt broni był na tyle istotnym problemem żebyśmy się musieli obawiać o swoje bezpieczeństwo jako obywatele Polski. – informuje R.Rogoz.
Spada wywóz kradzionych samochodów, ale pojawia się coraz więcej przypadków przemycanych części pojazdów.
Wroku minionym funkcjonariusze BiOSG brali udział w akcjach związanych z rozbiciem grup przestępczych. Zlikwidowano m.in. nielegalną fabrykę papierosów oraz dwupoziomową plantację marihuany. Na kierunku wyjazdowym z Polski, w Korczowej zatrzymano 250 kg haszyszu. Na przełomie sierpnia i września funkcjonariusze BiOSG byli jednym z liderów Polskich w dużej międzynarodowej operacji skupiającej służby Polski, Słowacji, Czech polegającej na rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej trudniącej się przemytem farmaceutyków, z których odzyskiwano pseudoefedrynę i następnie w specjalnych laboratoriach produkowano metaamfetaminę.

W roku 2017 BiOSG zatrudniał 2026 funkcjonariuszy. W tym roku przyjętych zostanie kolejnych 90. Obecnie priorytetem pod względem ukompletowania jest Budomierz, Korczowa i Medyka.

Przygotowujemy się już do przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice, którego planowane otwarcie jest na 2020 r. Potrzebujemy tam 120 funkcjonariuszy. Już ich zatrudniamy. – dodaje Rogoz.

Anna Fortuna