PWSZ w Sanoku czeka na maturzystów!

Stoisz przed trudnym wyborem kierunku studiów? Zastanawiasz się, gdzie mógłbyś je podjąć? Warto rozważyć ofertę PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Z roku na rok staje się ona bowiem coraz ciekawsza.

Od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, kierunki kształcenia dostosowywane są do zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy. W roku akademickim 2018/2019 będzie tu można studiować:

 • pielęgniarstwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • ekonomię,
 • pedagogikę,
 • pracę socjalną,
 • nowe media, reklamę, kulturę współczesną,
 • edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej,
 • mechanikę i budowę maszyn,
 • gospodarkę w ekosystemach rolnych i leśnych,
 • gospodarkę zasobami na obszarach wiejskich.

Ponadto w PWSZ w Sanoku realizowane są także studia magisterskie na kierunkach takich jak:

 •  praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania,
 •  pielęgniarstwo,
 •  gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych,

Szczególnie warto podkreślić fakt ścisłej współpracy w procesie kształcenia z potencjalnymi pracodawcami – zakładami pracy, w których realizowane są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. To sprawia, że absolwenci PWSZ w Sanoku są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy i realizacji kariery zawodowej. Uczelnia monitoruje ich losy i niejednokrotnie pośredniczy w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami.

Ponadto, idąc na rękę osobom, które zmuszone są łączyć pracę zawodową ze studiami, uruchomione zostały studia w systemie 26+ polegające na dostosowaniu grafików zajęć do osób pracujących dzięki czemu maja one szansę studiować na studiach stacjonarnych (bezpłatnie!) i uczęszczać na zajęcia po pracy.

W PWSZ stawia się na rozwój uczelnianej kadry naukowo-dydaktycznej. Przybywa miejscowych doktorów oraz doktorów habilitowanych, wzrasta liczba samodzielnych nauczycieli akademickich. Jednocześnie liczba studentów pozwala na to, by w procesie kształcenia móc zachować indywidualne podejście do każdego z nich.

Studiujący w Sanoku mają bardzo duże możliwości wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+, obecnie wymiana dotyczy szkół wyższych aż w piętnastu krajach i firmach w całej Europie. Ponadto biorą oni udział w projektach unijnych – jest to na przykład cieszący się dużym powodzeniem program płatnych praktyk czy kursy doskonalące. W tej chwili w PWSZ realizowane są trzy duże projekty unijne na łączną kwotę ok. 7 mln złotych!

Poważnym atutem studiów w Sanoku jest z pewnością rozbudowany system pomocy materialnej dla studentów. Przyznawane są stypendia:

 • socjalne,
 • socjalne z dodatkiem mieszkaniowym,
 • rektora,
 • dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • zapomogi losowe.

Warto wspomnieć, że wciąż podnosi się jakość bazy dydaktycznej. Obecnie PWSZ posiada sześć wyremontowanych i zmodernizowanych budynków instytutowych, nowoczesne i świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne i laboratoria, a także Centrum Sportowo-

Dydaktyczne z aulą widowiskową, halą sportową, siłownią i salą fitness. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa kompleksu Centrum Symulacji Medycznej.
Ogromnym atutem uczelni jest ponadto jej położenie i walory krajobrazowe otoczenia. Mamy tu mnóstwo zieleni oraz zadbany i zadrzewiony campus z parkingiem.

Uczelnia jest przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami – ich sprawami zajmuje się specjalnie w tym celu powołany pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych.
Poza tym istnieją liczne koła naukowe i koła zainteresowań, funkcjonuje Samorząd Studencki, wychodzi studenckie czasopismo „Ob. Sesja”, organizowane są otrzęsiny, juwenalia, Drzwi Otwarte niezwykle prężnie działa Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego i Akademia Małego Żaka…

Studia w Sanoku mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Sprawdź nas na www.pwsz-sanok.edu.pl, bo tę ofertę warto rozważyć!


Czy prezydent Przemyśla publikuje na stronie miasta informacje wyborcze?

Oficjalna strona miasta to tuba propagandowa PiS i Regia Civitas. Tak twierdzą radni Błachowicz i Schabowski z Platformy Obywatelskiej.

Na zwołanej tuż przed dzisiejszą sesją rady miejskiej konferencji prasowej, radni Platformy Obywatelskiej Wojciech Błachowicz i Tomasz Schabowski odnieśli się do zeszłotygodniowego oświadczenia prezydenta Roberta Chomy dotyczącego jego startu w nadchodzących wyborach samorządowych.

Wątpliwości radnych PO wzbudziła nie tyle rezygnacja Chomy z wyścigu o prezydencki fotel, a fakt umieszczenia jego oświadczenia na oficjalnej stronie miasta. Według Wojciecha Błachowicza nie mamy do czynienia z oświadczeniem prezydenta miasta, a oświadczeniem polityka Regia Civitas Roberta Chomy, który dodatkowo wspiera kandydata Prawa i Sprawiedliwości Janusza Hamryszczaka. Tylko co oświadczenie stowarzyszenia Regia Civitas robi na oficjalnej stronie miejskiej? - pyta Błachowicz- i dlaczego pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują materiały informacyjne dla Regia Civitas i PiS w godzinach pracy? - dopytuje.

Zdaniem polityków PO mamy do czynienia z zawłaszczaniem strony miasta do politycznej prekampanii Janusza Hamryszczaka i Regia Civitas. A sprawa- według radnych PO- nie jest błaha, bo strona przemysl.pl ma bardzo dużo odsłon.

Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadają, że w przypadku dalszego wykorzystywania strony miejskiej do prowadzenia kampanii przez Regia Civitas i PiS podejmą odpowiednie kroki. Ich zdaniem oficjalna strona miasta jest składnikiem majątkowym gminy miejskiej i nie może służyć żadnej opcji politycznej, a powinna być bezstronnym portalem informującym mieszkańców miasta o pracy samorządu.


Przemyscy kupcy wnioskują o przyśpieszenie prac nad powstaniem parkingu podziemnego

Na dzisiejszej sesji rady miejskiej przyjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania Placu Rybiego. Jest to pierwszy krok procesu formalno-prawnego, którego końcowym efektem ma być powstanie podziemnego parkingu ze skwerem na dachu.

Projekt uchwały oprócz podziemnej części zakłada powstanie terenu zielonego z obiektami małej architektury i ścieżek dla pieszych. Przedsięwzięcie ma zielone światło od wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jedną z atrakcji ma być odtworzenie zarysu starej synagogi stojącej w tamtym miejscu przed wojną.

Warto przypomnieć, że Plac Rybi był w ostatnich latach przedmiotem wielu kontrowersji. Członkowie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej domagali się obniżenia opłat na parkingu zlokalizowanym na tym placu, a następnie kwestionowali legalność poboru opłat przez miasto. Półtora roku temu pikietowali też podczas wizyty premier Beaty Szydło, sprzeciwiając się planom sprzedaży placu i postulowali przebudowę tego miejsca na podziemny parking ze skwerem w części nadziemnej.

Dzisiaj, przed przyjęciem uchwały Błażej Wilk i Wojciech Pieprzny, którzy organizowali protest przeciw sprzedaży placu kilkanaście miesięcy temu, złożyli pisemny wniosek do przewodniczącego rady miejskiej Bogusława Zaleszczyka o przyspieszenie prac nad powstaniem parkingu poprzez podjęcie uchwały o przygotowaniu dokumentacji projektowej. Wilk i Pieprzny argumentują, że gotowa dokumentacja umożliwi sięgnięcie po tzw. ,,resztówki” czyli pozostające w dyspozycji niewykorzystane środki z różnych programów operacyjnych, co nierzadko pozwala sfinansować całkiem spore inwestycje. Tak postępuje prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który zdobywa środki na inwestycje z różnych programów celowych posiadając gotowe teczki projektów.

Bez gotowej dokumentacji znowu stracimy ileś lat na zdobycie środków unijnych i realizację przedsięwzięcia-mówi Wilk -trzeba być przygotowanym, że mogą pojawić się wolne środki i liczyć na to, że inwestycja szybko powstanie.

Według Pieprznego połączenie podziemnego parkingu ze skwerem jest rozwiązaniem znanym z innych miast Podkarpacia, i potwierdzi wizerunek Przemyśla jako miasta przyjaznego turystom i mieszkańcom.

pg


Prezydent Przemyśla głosami PiS i Regia Civitas otrzymał absolutorium

Tegoroczna sesja rady miejskiej miała symboliczny wymiar. Była to ostatnia sesja absolutoryjna prezydenta Roberta Chomy jako prezydenta miasta, i zarazem okazja do podsumowania przez opozycję sprawności rządzących. I rzeczywiście taki przebieg miała dyskusja.

Wiadomo było, że prezydent absolutorium otrzyma- jego Regia Civitas i klub Prawa i Sprawiedliwości mają po prostu więcej radnych niż Platforma Obywatelska i SLD. I mimo tego, że była to czysta formalność, nie zabrakło ostrej dyskusji. Radni koalicji rządzącej sposobu wykonania budżetu bronili, radni PO i SLD krytykowali nie tylko ostatni rok budżetowy, ale i całą ostatnie 4 lata rządów Roberta Chomy. I tak radny Maciej Karasiński z PiS argumentował, że sytuacja finansowa miasta się stabilizuje. Wtórował mu radny Adam Łoziński, który przytaczał przykłady miast polskich w których jest gorzej niż w Przemyślu. Z kolei radny Robert Bal z Regia Civitas zwrócił uwagę na to, że miasto nie zaciąga nowych kredytów, choć i on musiał przyznać, że problemem jest niski poziom pozyskanych pieniędzy unijnych. Radny Jerzy Kulej (SLD) akcentował unikanie przez rządzących spojrzenia prawdzie w oczy i chowanie głowy w piasek, a nie realną chęć zmierzenia się z problemami miasta.

Najostrzej, czego można było się spodziewać, wypowiadał się Wojciech Błachowicz z PO. Zarzucił brak inwestycji i nieudolność w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych, przy czym jako głównego winowajcę wskazał wiceprezydenta Janusza Hamryszczaka. Wskazywał na złą sytuację w MZK, opóźnienia w zakupie nowych autobusów, niskie nakłady na turystykę, a także na ogólny upadek miasta.

Absolutorium prezydent Robert Choma otrzymał dzięki głosom Regia Civitas i PiS. Był także czas na uroczyste podziękowanie wieloletniej skarbnik miasta p. Marii Łańcuckiej, która w przyszłym roku przejdzie na emeryturę. Po zwycięskim dla koalicji rządzącej głosowaniu zarządzono przerwę, podczas której radni zostali zaproszeni na szampana i słodycze.

jk


Żegnaj prezydencie. Robert Choma nie wystartuje w boju o Przemyśl

Na zwołanej dziś konferencji prasowej Stowarzyszenia Regia Civitas, prezydent Robert Choma poinformował, że nie będzie startował w najbliższych wyborach prezydenckich. Prezydenckie ugrupowanie wystawi natomiast kandydatów do Rady Miasta.

Składam dziś oświadczenie o niestartowaniu w wyborach na stanowisko prezydenta Przemyśla. Co do przyszłości, sprecyzowanych planów jeszcze nie mam – odpowiedział Robert Choma na pytanie, czy będzie brał udział w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

W konferencji prasowej, oprócz Chomy, brali także udział wiceprezydent Grzegorz Hayder, wiceprzewodniczący rady miasta Robert Bal i prezes stowarzyszenia "Regia Civitas" Artur Komorowski. Prezydent, ani żaden z jego współpracowników, nie bardzo chcieli ujawnić innych decyzji dotyczących zbliżających się wyborów. Jedynym istotnym konkretem podzielił się prezes stowarzyszenia - Na walnym zebraniu, które odbyło się w poprzednim tygodniu, podjęliśmy decyzję, że jako stowarzyszenie Regia Civitas będziemy wystawiać swoje listy do rad. Jest to oficjalne stanowisko i uchwała w tej sprawie.

Nie padła natomiast, żadna pozytywna odpowiedź na temat planów Regia Civitas, co do wyborów prezydenckich.  - Co do rady mamy stanowisko. Co do kandydata (na prezydenta – red.) decyzję ma podjąć zarząd – odpowiedział dopytywany przez dziennikarzy Robert Choma. Szef Regia Civitas Artur Komorowski uciął spekulacje krótkim zapewnieniem - Jako stowarzyszenie dla Przemyśla, myślę, że podejmiemy wkrótce najlepszą decyzję dla naszego miasta.

Politycy nie chcieli także ujawnić, czy jest możliwe poparcie kandydata na prezydenta Przemyśla, wystawionego przez inne ugrupowanie. Z ust samorządowców nie padło żadne potwierdzenie, ani zaprzeczenie na ten temat.  Jestem przeciwnikiem gdybania. Na dzisiaj decyzja jest taka. Nie ma co komentować kolejnych rozważań – odpowiedział Grzegorz Hayder. W najbliższym czasie, przekażemy Państwu informacje, co do dalszego naszego kandydowania w wyborach na stanowisko prezydenta miasta – dopowiedział Robert Choma

Jednakże enigmatyczność wypowiedzi Roberta Chomy oraz jego współpracowników może wynikać z trudnych i wciąż trwających rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Negocjacje, o których wiadomo tylko nieoficjalnie, mogą podzielić na nowo przemyską scenę polityczną po najbliższych wyborach samorządowych. O trudności tych rozmów może świadczyć fakt, że na konferencji, według zapowiedzi, miał się pojawić także zastępca Chomy, a zarazem kandydat na prezydenta miasta z ramienia PiS Janusz Hamryszczak. Jednak się nie pojawił. Dopytywany o nieobecność swojego zastępcy Prezydent Przemyśla odpowiedział - Z prezydentem Hamryszczakiem współpracuje mi się bardzo dobrze i ufam, że decyzje które podjęliśmy w ramach stowarzyszenia, decyzje które podjęli moi koledzy dobrze zaowocują, więc niebawem będziemy zapewne na kolejnej wspólnej konferencji.

Sam Robert Choma w przyszłości widzi siebie, jako wciąż związanego z Przemyślem. Na pytanie o polityczną emeryturę odpowiedział - Do emerytury, tej ustawowej zostało mi 10 lat. Nie mogę więc sobie jeszcze na nią pozwolić, a za bardzo kocham miasto, żeby nie czuć się potrzebny. Jeśli ktoś zechce dostrzec potrzebę mojego funkcjonowania, obojętnie gdzie będę, na pewno chcę funkcjonować w naszym mieście.

Piotr Gdula


Psychologia towarzyszy w pracy każdemu

W swojej fundacji uczy poczucia wartości i odwagi. Na uczelni uczy psychologii w zarządzaniu. Twierdzi, że bez względu na wykonywany zawód każdy z nas potrzebuje wiedzy z zakresu psychologii. Z Marią Górą, psychologiem z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozmawia Szymon Taranda.

Szymon Taranda: W 2010 roku zostałaś laureatką II Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Co się zmieniło od tego czasu?

Maria: Zdobycie indeksu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego było pierwszym krokiem w realizacji marzenia o pracy psychologa. Ukończyłam studia trzy lata temu i od tej pory realizuję swoje najśmielsze marzenia. Pracuję jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz prowadzę ogólnopolską Fundację Nieustraszone, która pomaga dziewczynkom i nastolatkom w zwiększaniu poczucia własnej wartości i radzenia sobie z różnymi kryzysami z którymi się spotykają.

ST: Wyobrażam sobie, że taka praca jest wyczerpująca dla psychiki.

MG: Pomimo faktu, że zawód psychologa nie należy do najłatwiejszych, gdyż wiąże się ze stawianiem czoła różnym problemom i trudnościom z jakimi przychodzą do nas klienci/pacjenci, jest to zawód dający ogromną satysfakcję. Nie ma dla mnie nic wspanialszego niż towarzyszyć w procesie powrotu do równowagi nastolatkom, z którymi pracuję najczęściej. Obserwować jak wraca na ich twarze uśmiech, i stają się silnymi i pewnymi siebie młodymi kobietami to największa nagroda.

ST: Czy psychologiem może zostać każdy?

MG: Jeśli ktoś lubi pracować z ludźmi, to znajdzie coś dla siebie w obszarze psychologii, bez względu na temperament i osobowość. Praca psychologa to nie tylko stereotypowy gabinet z kozetką, specjaliści w tej dziedzinie znajdują zatrudnienie w wielu innych obszarach jak: rekrutacja, szkolenia, coaching, PR, terapia, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Jeśli ktoś jest ekstrawertywny, lubi być w centrum uwagi i skupiać wokół siebie ludzi być może spełni się na przykład w roli trenera. Osoby bardziej introwertywne mogą spełniać się w roli doradcy, konsultanta czy terapeuty.

ST: Czy to zawód przyszłości?

MG: Obecnie na rynku pracy można zaobserwować coraz to nowe formy zaangażowania psychologów. Począwszy od większej akceptacji społecznej dla osób korzystających z terapii, na docenianiu psychologów na przykład w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Psychologowie i ich kompetencje zawodowe są coraz bardziej doceniani na rynku pracy. Co więcej, psychologowie nie pracują już tylko z „zaburzeniem”, czyli z trudnościami z jakimi spotyka się ich klient, ale coraz częściej z osobami, które chcą się rozwijać i efektywnie wykorzystywać swój potencjał, np. poprzez coaching.

ST: Dlaczego zdecydowałaś się na współpracę z WSIiZ w Rzeszowie?

MG: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest bardzo nowoczesną uczelnią, wykorzystującą nowatorskie programy i metody nauczania, co dla mnie jako dla praktyka jest najważniejsze. Szkoła stawia na aspekt praktyczny nauczania, absolwenci kończący WSIiZ wychodzą na rynek pracy
z konkretnymi kompetencjami, co sprawia że są cenionymi specjalistami, a na tym kadrze uczącej i pracodawcom najbardziej zależy. Podoba mi się również, że program nauczania jest tak skomponowany, że absolwenci
Psychologii w zarządzaniu kończą studia
z praktyczną wiedzą zarówno z dziedziny psychologii jak i zarządzania. Studia zawierają też elementy samorozwoju, bo jest to bardzo specyficzny okres w życiu młodego człowieka w którym poznaje siebie, określa wartości którymi chce kierować się w życiu, ale też buduje własne poczucie wartości i zyskuje odwagę do podjęcia pierwszej pracy zawodowej.

ST: Prowadzisz także Fundację Nieustraszone.

MG: Tak. W Nieustraszonych staramy się aby dziewczyny z którymi się spotykamy kształtowały w sobie odwagę i budowały pozytywną samoocenę. Kiedy mają kilkanaście lat świat stoi przed nimi otworem, wystarczy nie bać się swoich marzeń i wyciągnąć po nie rękę. Dorastanie to bardzo ważny czas w życiu człowieka, w którym zdobywa pierwsze doświadczenia będące dla niego informacją na temat siebie i otaczającego świata, dlatego też moja fundacja walczy o to, by więcej uwagi poświęcić właśnie temu ważnemu, a jednocześnie trudnemu okresowi w życiu. Wspieramy nastolatki w stawaniu się odważnymi młodymi kobietami.

ST: Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji na temat kierunku psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania można znaleźć pod linkiem: wsiz.rzeszow.pl/psychologia.


Seniorzy w Powiecie Przemyskim podejmują działania

Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego rozpoczyna realizację projektu „Aktywne Rady w Powiecie Przemyskim”, który ma na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców powiatu przemyskiego w wieku 60 i więcej lat.

Według danych GUS w 2015 roku ponad 12 z 74 tysięcy mieszkańców powiatu przemyskiego stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (tj. 16,3%). Odsetek mieszkańców pow. 60 roku życia w powiecie przemyskim regularnie wzrasta.

W powiecie Przemyskim działają już cztery Rady Seniorów

W ubiegłym roku stowarzyszenie pomogło założyć cztery Rady Seniorów w gminach Przemyśl, Dubiecko, Krzywcza oraz Orły. Dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) w tym roku możliwa będzie kontynuacja działań.

Rady Seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjno-opiniującym, doradczym i inicjatywnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej. Ich zadanie to sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

- Rady Seniorów są potrzebne w każdej gminie, bo nieuwzględnienie potrzeb osób starszych w poszczególnych gminach wiejskich powiatu przemyskiego nie tylko wyklucza tę grupę społeczną z decydowania, ale również ma negatywny wpływ na jakość ich życia – mówi Maria Jakubowska, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego.

Jakie działania przed nami

Już w najbliższych dniach rozpoczną się warsztaty dla seniorów na temat aktywności obywatelskiej, zrzeszania się seniorów oraz budżetu gminy. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto być aktywnym na emeryturze oraz jak to robić. Ponadto uzyskają wiedzę o tym, jak patrzeć na budżet gminy i czy znajdują się w nim wydatki związane z potrzebami osób starszych.

Członkowie istniejących Rad Seniorów będą profesjonalizować się oraz podejmować działania na rzecz swoich sąsiadów. Natomiast w dwóch kolejnych gminach powiatu planujemy założenie nowych Rad Seniorów.

A może to Ty lub osoba z Twojej rodziny chciałaby wziąć udział w projekcie? Osoby w wieku 60 i więcej lat zamieszkałe na terenie powiatu przemyskiego, zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Animatorem: Maria Jakubowska, tel. 16 672 03 44, mail: soltys.jakubowska@gmail.com.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020


W Przemyślu wystąpi kabaret Smile. Zapraszamy

„To się nadaje do kabaretu!” – NOWY program Kabaretu Smile. W tym właśnie programie powraca wyczekiwana Bożena i jej mąż Merlin. Nowe perypetie tej zwariowanej pary to tylko część programu Kabaretu SMILE.

Cały program to laboratoryjna mieszanka codziennych sytuacji, ponadczasowych tematów i przerysowanych postaci, które niesamowicie bawią każdego z nas.

Nowe skecze, piosenki, gagi, puenty i inne odczynniki tworzą wybuchową reakcję. Na sali co chwila wybucha salwa śmiechu, po której przychodzi chwila zadumy i myśl: „Faktycznie. Tak jest też w moim życiu!”.

Odwiedziny w szpitalu, zaległości w abonamencie rtv, współczesne plotki kontra hejterzy, facet w kuchni, życie ulicy, czy też odmienne pojmowanie rzeczywistości przez dorosłych i przez dzieci – „to się nadaje do kabaretu!”.

Chcesz poczuć na własnej skórze z jakich odczynników korzystają artyści? Przyjdź na spektakl „na żywo”.

Bilety w cenie 60/70 zł do kupienia:
• kasa CK tel. /16/ 678 20 09
• biletynakabarety.pl
• kupbilecik.pl

Dołącz do wydarzenia: https://web.facebook.com/events/486175258446540/?active_tab=about


Wielka Sobota w przemyskich świątyniach [film]

Wielka sobota 31 marca 2018 w kościele archikatedralnym, kościele Franciszkanów i kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu. Zapraszamy do pooglądania naszego filmu.

https://youtu.be/tapiecyW74Q


Piękna w Chorobie. Niezwykła akcja w przemyskim szpitalu [film]

W szpitalu wojewódzkim w Przemyślu 8 marca zorganizowano akcję "Piękna w Chorobie". W ten sposób sanockie Stowarzyszenie Sanitas chce mobilizować kobiety do walki z ich, ciężkimi nieraz chorobami.

Dzięki akcji, w której udział wzięły przemyskie zakłady kosmetyczne i fryzjerskie pacjentki przemyskiego szpitala, chociaż na chwilę mogą oderwać od złych myśli. Spotkanie z psychologiem, ze specjalistkami od kobiecej urody ma dodać im sił  i optymistycznie nastroić w codziennej walce z chorobą.

https://www.youtube.com/watch?v=F3ZuGvMGESs

My się zawsze cieszymy, że w dniu 8 marca możemy być w szpitalu z pacjentkami, czy to na oddziale onkologicznym, czy też na jakimkolwiek innym. To jest dzień wyjątkowy, kiedy chcą się czuć piękne, docenione, chcą poczuć pewność siebie. A jak wiemy, w chorobie różnie to bywa. Dlatego my z naszą akcją "Piękna w chorobie" jesteśmy tutaj dla tych pacjentek. Chcemy im pokazać, że nawet w takich zakrętach naszego życia, nasza piękność zewnętrzna jest naszą zbroją, która pomaga nam zyskać siłę do walki z chorobą. - powiedziała na wstępie prezes stowarzyszenia Sanitas, Anna Nowakowska.