Przemyscy kupcy wnioskują o przyśpieszenie prac nad powstaniem parkingu podziemnego

22 czerwca 2018

Na dzisiejszej sesji rady miejskiej przyjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania Placu Rybiego. Jest to pierwszy krok procesu formalno-prawnego, którego końcowym efektem ma być powstanie podziemnego parkingu ze skwerem na dachu.

Projekt uchwały oprócz podziemnej części zakłada powstanie terenu zielonego z obiektami małej architektury i ścieżek dla pieszych. Przedsięwzięcie ma zielone światło od wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jedną z atrakcji ma być odtworzenie zarysu starej synagogi stojącej w tamtym miejscu przed wojną.

Warto przypomnieć, że Plac Rybi był w ostatnich latach przedmiotem wielu kontrowersji. Członkowie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej domagali się obniżenia opłat na parkingu zlokalizowanym na tym placu, a następnie kwestionowali legalność poboru opłat przez miasto. Półtora roku temu pikietowali też podczas wizyty premier Beaty Szydło, sprzeciwiając się planom sprzedaży placu i postulowali przebudowę tego miejsca na podziemny parking ze skwerem w części nadziemnej.

Dzisiaj, przed przyjęciem uchwały Błażej Wilk i Wojciech Pieprzny, którzy organizowali protest przeciw sprzedaży placu kilkanaście miesięcy temu, złożyli pisemny wniosek do przewodniczącego rady miejskiej Bogusława Zaleszczyka o przyspieszenie prac nad powstaniem parkingu poprzez podjęcie uchwały o przygotowaniu dokumentacji projektowej. Wilk i Pieprzny argumentują, że gotowa dokumentacja umożliwi sięgnięcie po tzw. ,,resztówki” czyli pozostające w dyspozycji niewykorzystane środki z różnych programów operacyjnych, co nierzadko pozwala sfinansować całkiem spore inwestycje. Tak postępuje prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który zdobywa środki na inwestycje z różnych programów celowych posiadając gotowe teczki projektów.

Bez gotowej dokumentacji znowu stracimy ileś lat na zdobycie środków unijnych i realizację przedsięwzięcia-mówi Wilk –trzeba być przygotowanym, że mogą pojawić się wolne środki i liczyć na to, że inwestycja szybko powstanie.

Według Pieprznego połączenie podziemnego parkingu ze skwerem jest rozwiązaniem znanym z innych miast Podkarpacia, i potwierdzi wizerunek Przemyśla jako miasta przyjaznego turystom i mieszkańcom.

pg