Seniorzy w Powiecie Przemyskim podejmują działania

22 maja 2018

Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego rozpoczyna realizację projektu „Aktywne Rady w Powiecie Przemyskim”, który ma na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców powiatu przemyskiego w wieku 60 i więcej lat.

Według danych GUS w 2015 roku ponad 12 z 74 tysięcy mieszkańców powiatu przemyskiego stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (tj. 16,3%). Odsetek mieszkańców pow. 60 roku życia w powiecie przemyskim regularnie wzrasta.

W powiecie Przemyskim działają już cztery Rady Seniorów

W ubiegłym roku stowarzyszenie pomogło założyć cztery Rady Seniorów w gminach Przemyśl, Dubiecko, Krzywcza oraz Orły. Dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) w tym roku możliwa będzie kontynuacja działań.

Rady Seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjno-opiniującym, doradczym i inicjatywnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej. Ich zadanie to sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

– Rady Seniorów są potrzebne w każdej gminie, bo nieuwzględnienie potrzeb osób starszych w poszczególnych gminach wiejskich powiatu przemyskiego nie tylko wyklucza tę grupę społeczną z decydowania, ale również ma negatywny wpływ na jakość ich życia – mówi Maria Jakubowska, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego.

Jakie działania przed nami

Już w najbliższych dniach rozpoczną się warsztaty dla seniorów na temat aktywności obywatelskiej, zrzeszania się seniorów oraz budżetu gminy. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto być aktywnym na emeryturze oraz jak to robić. Ponadto uzyskają wiedzę o tym, jak patrzeć na budżet gminy i czy znajdują się w nim wydatki związane z potrzebami osób starszych.

Członkowie istniejących Rad Seniorów będą profesjonalizować się oraz podejmować działania na rzecz swoich sąsiadów. Natomiast w dwóch kolejnych gminach powiatu planujemy założenie nowych Rad Seniorów.

A może to Ty lub osoba z Twojej rodziny chciałaby wziąć udział w projekcie? Osoby w wieku 60 i więcej lat zamieszkałe na terenie powiatu przemyskiego, zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Animatorem: Maria Jakubowska, tel. 16 672 03 44, mail: soltys.jakubowska@gmail.com.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020