Zakończył się pierwszy kurs oficerski zorganizowany w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu

18 grudnia 2017

W miniony piątek, 36 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej zakończyło egzaminem specjalistyczne szkolenie do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej. To pierwszy kurs oficerski zorganizowany w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu.

Kandydaci na oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej od 27 listopada do 15 grudnia br. pogłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności z organizacji i zarządzania, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa konstytucyjnego, administracji publicznej oraz  funkcjonowania Służby Celno-Skarbowej i jej międzynarodowych aspektów działania.  W szerokim katalogu zagadnień egzaminacyjnych znalazły się także  psychologia i etyka, znajomość języka obcego oraz bezpieczeństwo informacji. Specjalistyczne szkolenie przygotowujące do egzaminu, to 172 godziny dydaktyczne z dziesięciu bloków tematycznych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej , którzy zakończyli piątkowe szkolenie zdanym egzaminem, to przedstawiciele Izb Administracji Skarbowej z Warszawy, Kielc, Olsztyna, Opola, Bydgoszczy, Katowic, Zielonej Góry, Rzeszowa, Szczecina, łodzi, Lublina, Białegostoku, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska.

Nad przebiegiem egzaminu czuwała Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorza Skowronka.

Przemyska filia Krajowej Szkoły Skarbowości funkcjonuje od 18 października 2017r. Jest  jednym z sześciu ośrodków szkoły działających w kraju.