Zagraniczne misje przemyskich pograniczników

19 lutego 2017

W piątek 17 lutego, w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, podsumowano roczną współpracę międzynarodową w kontekście uczestniczenia funkcjonariuszy w misjach Frontexu, misjach realizowanych na podstawie umów bilateralnych oraz współpracę z Europolem.

W ubiegłym roku, funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG uczestniczyli w działaniach prowadzonych m. in. na terenie Grecji, Bułgarii, Węgier, Hiszpanii, Portugalii, Macedonii i Litwy. Ponadto, jedna z funkcjonariuszek była oddelegowana do Europolu, gdzie wzięła udział w projektach analitycznych dotyczących rozpoznania międzynarodowych powiązań grup zorganizowanej przestępczości transgranicznej.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej jest bardzo aktywny jeżeli chodzi o działania na forum międzynarodowym, czyli uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach poza granicami kraju. Funkcjonariusze nasi są delegowani zarówno do udziału w misjach organizowanych na zewnętrznych granicach UE bądź wewnątrz Unii, które są realizowane w oparciu o współpracę np. z agencją Frontex, ale również uczestniczą w misjach tzw. bilateralnych w oparciu o międzynarodowe porozumienia i przykładem takich działań było wsparcie policji macedońskiej w tamtym roku oraz policji węgierskiej – mówi kierownik sekcji współpracy międzynarodowej mjr Jerzy Ostrowski.

Podczas piątkowego spotkania funkcjonariusze, którzy powrócili z misji przedstawili sytuację migracyjną na granicy grecko-tureckiej i na wyspie Chios, na granicy grecko–macedońskiej oraz zaprezentowali zadania związane z koordynacją pracy międzynarodowego kontyngentu skierowanego do strefy operacyjnej w Grecji. W trakcie swoich wystąpień prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami zdobytymi w trakcie wyjazdu.

Funkcjonariusze podczas misji pełnią różnego rodzaju role, oprócz podstawowych, ale na poziomie eksperckim działają np. w ochronie granicy zielonej, którą patrolują, nadzorują, obsługują sprzęt termowizyjny, sterują przewoźnymi jednostkami obserwacyjnymi. Oprócz tego wysyłani są także funkcjonariusze, którzy są ekspertami w dziedzinie dokumentów, działają oni w przejściach, przy weryfikacji dokumentów i dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą w sposób praktyczny z przedstawicielami państw goszczących.

Kolejnym poziomem jest poziom menagerski, pogranicznicy uczestniczą w misjach w charakterze koordynatorów, menagerów i zarządzają siłami, środkami w danym obszarze operacyjnym.

Jadą tam, oddają z siebie to co najlepsze w sensie doświadczenia, umiejętności, wiedzy, ale jednocześnie zdobywają nowe doświadczenia. Są profesjonalistami i jestem dumny, że taki poziom swoich umiejętności prezentują, że my jako Polacy, funkcjonariusze SG jesteśmy chętnie i mile witani w obszarach, których wspomniałem. Reprezentujemy profesjonalny poziom wiedzy, umiejętności i dodatkowo własne zaangażowanie do tych działań – dodaje mjr Ostrowski.

W ubiegłym roku, do różnego rodzaju działań BiOSG oddelegował ponad 70 osób.
Rozwinięta współpraca międzynarodowa jest jednym z podstawowych elementów przesądzających o skuteczności działania służb granicznych, dlatego też SG przywiązuje dużą wagę do jej doskonalenia.

Anna Fortuna

Fot. Straż Graniczna