Czy bp Chomyszyn zamieni bpa Kocyłowskiego? [FILM]

16 listopada 2019

Chodzi oczywiście o zmianę nazwy przemyskiej ulicy grekokatolickiego ordynariusza przemyskiego, biskupa Jozefata Kocyłowskiego, na ulicę grekokatolickiego ordynariusza stanisławowskiego, biskupa Grzegorza Chomyszyna. Taki właśnie projekt uchwały złożył dzisiaj (8 listopada 2019) w Radzie Miasta Przemyśla, w imieniu Klubu „Wspólnie dla Przemyśla”, przewodniczący Marcin Kowalski.

Inicjatorem tego projektu jest radny z tego Klubu i zarazem wiceprzewodniczący Rady Miasta, Andrzej Zapałowski. Jego zdaniem nie powinno być w naszym mieście ulicy imienia biskupa, który w 1940 roku na przemyskim Rynku uczestniczył w uroczystym powitaniu przez społeczność ukraińską wkraczających tu oddziałów armii niemieckiej, a w 1943 roku odprawił na miejscowym stadionie mszę i poświęcił składających przysięgę żołnierzy ochotniczej ukraińskiej dywizji SS-Galizien. Jak wiadomo, ci ostatni nie tylko walczyli – u boku armii niemieckiej – z wojskami sowieckimi, ale także uczestniczyli w mordowaniu ludności polskiej (np. w Hucie Pieniackiej i w Podkamieniu).

Zamiast przyjętej w 2013 roku przez ówczesną Radę Miasta nazwy ulicy, która upamiętnia postać tak kontrowersyjną dla polskich mieszkańców Przemyśla, Klub „Wspólnie dla Przemyśla” proponuje nadanie tej ulicy imienia biskupa stanisławowskiego, który miał odwagę publicznie potępiać dokonywanie przez UPA mordów na ludności polskiej. Jak wiadomo, obaj ci hierarchowie – zamęczeni w więzieniach przez NKWD – zostali wyniesieni do godności błogosławionych obrządku grekokatolickiego.

Dodajmy tu, że złożyliśmy w przemyskiej kurii grekokatolickiej prośbę o skomentowanie przez abpa Eugeniusza Popowicza projektu tej uchwały. Mamy nadzieję na możliwie szybką wypowiedź hierarchy. Liczymy też na komentarze ze strony przewodniczących pozostałych klubów radnych, którzy możliwość swoich wypowiedzi przenieśli na następny tydzień. Według naszych informacji głosowanie Rady Miasta na temat projektu uchwały odbędzie się 28 listopada br. 

W poniższym filmowym nagraniu dr Andrzej Zapałowski szczegółowo uzasadnia racje przemawiające za proponowaną zmianą nazwy tej ulicy.

(tekst – jb, filmowe nagranie wypowiedzi – bk)