Z zabytkowej elewacji zniknęła reklama.

21 stycznia 2020

Kilka tygodni temu na odnowionej elewacji zabytkowej kamienicy przy Placu Konstytucji zawisła reklama lokalnego dewelopera. W internecie natychmiast pojawiły się głosy krytykujące powrót reklam na tę charakterystyczną elewację. Wcześniej, przed remontem, na kamienicy nagminnie pojawiały się nieestetyczne płachty reklamowe, w tym banery lokalnych polityków.

Kamienica na Placu Konstytucji to właściwie idealne miejsce na umieszczanie reklam – jej elewacja jest doskonale widoczna dla przejeżdżających mostem im. Orląt Przemyskich. Jednak eksponowanie materiałów reklamowych na tej fasadzie od dawna było stawiane jako argument w toczącej się w Przemyślu dyskusji o potrzebie walki z tandetną ,,reklamozą”. Tym bardziej, że remont właśnie tej elewacji został mocno dofinansowany ze środków publicznych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Czytaj tutaj o reklamach na tej kamienicy

Umieszczanie reklam na zabytku wymaga odpowiedniego pozwolenia. Bez pozwolenia osoba, która umieszcza taką reklamę podlega sankcjom karnym, o czym mówi art. 118 ustawy o ochronie zabytków:

Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru: urządzenie techniczne, tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub napis, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 

Co prawda na reklamie firmy deweloperskiego było umieszczone zapewnienie, że dochody z reklamy są przeznaczane na remont zabytkowej kamienicy, ale stanowisko jakie uzyskał Portal Przemyski od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rzuca zupełnie inne światło na tę sprawę. Według Magdaleny Flis z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu umieszczenie reklamy na obiekcie zabytkowym wymaga wcześniejszego uzgodnienia z WKZ w formie decyzji administracyjnej. Jednak w przypadku kamienicy na Placu Konstytucji ten obowiązek nie został dopełniony.

Właściciel ww. obiektu nie miał prawa sam zadecydować o umieszczaniu banerów reklamowych na jego elewacjach, w związku z tym tut. organ konserwatorski został zobowiązany do wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego. Należy wspomnieć, iż tut. Urząd już wcześniej interweniował w podobnych sprawach dotyczących przedmiotowej kamienicy jak i jej właściciela– WUOZ w Przemyślu.

Kilka dni temu reklama na kamienicy na Placu Konstytucji została usunięta.

 

sa,biw