Inkubator Przedsiębiorczości – prace budowlane na finiszu

21 stycznia 2020

Zbliża się termin oddania do użytku budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Ratuszowej, przewidywany na kwiecień br. Umowa z wykonawcą prac budowlanych została podpisana we wrześniu 2018 r., a ich zakończenie ma nastąpić 31 stycznia br. Ostatnim etapem realizacji projektu jest dostawa i montaż wyposażenia, co potrwa do 31 marca br.

Całkowita wartość nakładów finansowych na przebudowę i adaptację tego obiektu wynosi  3 962 031,76 złotych (na koniec 2019 roku zrealizowano je w ok. 91% ).
Obecnie trwa postępowanie przetargowe m.in. na sprzęt informatyczny i szkoleniowy, oprogramowanie graficzne i licencje, meble biurowe i konferencyjne oraz wyposażenie AGD do pomieszczeń socjalnych. Przewidywana wartość dostaw wynosi około 700 tysięcy złotych. 

W budynku, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1100 m kw., jest 5 kondygnacji (włącznie z piwnicą i poddaszem, gdzie zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne).
Na parterze znajdą się trzy lokale usługowe z własnymi węzłami sanitarnymi i wejściami od ulicy Ratuszowej oraz główne wejście do budynku z holem, klatka schodowa i winda. I piętro pomieści salę konferencyjną ze stosownym zapleczem. Na piętrach II i III znajdą się lokale biurowe (po 5 na każdym).

Pomieszczenia w budynku będą użytkowane na podstawie umów najmu z wybranym w otwartym konkursie Operatorem Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji, który opracuje stosowny regulamin, określający szczegółowo zasady wyboru przyszłych „lokatorów” oraz stawki za wynajem pomieszczeń.

Oferta Inkubatora będzie skierowana głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą co najmniej w jednym obszarze wskazanym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) – na tzw. branżę ICT. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji do Inkubatora będzie również okres prowadzenia działalności gospodarczej, wynoszący nie dłużej niż 24 miesiące liczone od dnia rejestracji podmiotu. Przewiduje się, że w ciągu dwóch lat od zakończenia realizacji projektu, w Inkubatorze siedzibę znajdzie 12 firm.

Konkurs ma zostać ogłoszony w lutym 2020, a uruchomienie Inkubatora będzie uzależnione od wyłonienia operatora i podpisania z nim stosownej umowy. Według założeń nastąpi to najpóźniej do maja bieżącego roku. 

oprac. sa
(na podstawie informacji z UM w Przemyślu)

Budynek przed modernizacją, www.przemysl.pl 
Wizualizacja po przebudowie, www.przemysl.pl