Wyróżnienie dla Rotundy Świętego Mikołaja

27 maja 2020

Rotunda Świętego Mikołaja (zachowane zabytkowe mury fundamentowe romańskiej rotundy najprawdopodobniej z II połowy XII wieku) w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Przemyślu została wyróżniona w kategorii utrwalenia wartości zabytkowej obiektu w ogólnopolskim konkursie „Zabytek zadbany”.

Nagrodzone prace objęły m.in. podbicie, odsłonięcie i konserwację murów kamiennych, prace budowlane, instalacyjne i aranżacyjne związane z ekspozycją reliktów rotundy oraz ossuarium utworzonego dla odkrytych w czasie prac pochówków. Jury przyznało wyróżnienie Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu za udany zakres robót konstrukcyjno-budowlanych i prac konserwatorskich, które utrwaliły i wyeksponowały wartości zabytkowe oraz pozwoliły po raz pierwszy na udostępnienie reliktów rotundy Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki.

Więcej o konkursie i nagrodzonych zabytkach w filmach.

 

Czytaj także – Rotunda w konkursowych szrankach

 

 

Materiały filmowe – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa/TV NID