Przedsiębiorcy bez ulg. RIO unieważniła wadliwą uchwałę rady miejskiej

28 maja 2020

Informowaliśmy o mizernych efektach wprowadzenia uchwały przewidującej udzielenie ulg przedsiębiorcom szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Tymczasem sprawa nabiera nowych rumieńców, ponieważ okazało się, że kilka dni temu Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę rady miejskiej ze względu na naruszające prawo zapisy.

Portal Przemyski opisywał okoliczności powstawania uchwały i rozgłos medialny, jaki pojawił się po jej wprowadzeniu. O słabościach tego aktu prawa lokalnego pisaliśmy TU: Wiele hałasu o nic. Uchwała ws. pomocy przedsiębiorcom nie działa.

Tymczasem 22 maja do Urzędu Miejskiego w Przemyślu z Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęło pismo informujące o stwierdzeniu nieważności uchwały ,,w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców (…) z powodu COVID-19”.  W uzasadnieniu decyzji  RIO stwierdza niezgodność zapisów uchwały z zasadami równego traktowania podmiotów wobec organu samorządowego.

Jak zauważa RIO, niedopuszczalne jest warunkowanie udzielenia pomocy od tego, czy podmiot uprawniony do ulg złoży pisemny wniosek, który zostanie rozpatrzony. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej pomoc udzielana przez miasto powinna być powszechna i nie może być uzależniona od indywidualnej decyzji urzędniczej.

RIO zwróciła ponadto uwagę na przewidziany uchwale limit 1 miliona złotych jakie miasto może przeznaczyć na pomoc dla przedsiębiorców. Tutaj także, zdaniem Izby, doszło ograniczania praw podatników.

Wprowadzone przez Radę Miejską zwolnienia nie mają zatem charakteru powszechnego gdyż przewidziane ograniczenia mogą spowodować brak możliwości skorzystania ze zwolnienia podatnikom, których wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie lub z powodu przekroczenia wielkości środków przeznaczonych na udzielenie pomocy

-z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej

Do tej pory na internetowej stronie miasta nie pojawiła się informacja o unieważnieniu uchwały i braku możliwości ubiegania się o zwolnienia z podatku przez lokalnych przedsiębiorców. Na decyzję Gminie Miejskiej Przemyśl przysługuje możliwość wniesienia skargi w terminie 30 dni.

 

biw