Wyrok przeciwko oskarżonym zakłócającym w 2016 roku ukraińską procesję

18 sierpnia 2017

Jest wyrok przeciwko dwudziestu oskarżonym, którzy w roku 2016 zakłócali procesję grekokatolicką Panachydę.

W dniu 2 sierpnia 2017 r. przed Sądem Rejonowym Wydział II Karny w Przemyślu zapadł wyrok w sprawie aktu oskarżenia przeciwko dwudziestu oskarżonym w związku z zakłócaniem procesji Panachydy w 2016 r. Osoby zatrzymane podczas uroczystości znieważały słowami wulgarnymi grupę ludności uczestniczącą w procesji z powodu jej ukraińskiej przynależności narodowej oraz stosując przemoc uniemożliwiły przemarsz uczestników. Ponadto kilku z nich oskarżono także o uszkodzenie ciała i nienaruszenie nietykalności cielesnej dwóch uczestników procesji.

W wyroku nakazowym z 2 sierpnia 2017 r. Sąd wymierzył oskarżonym kary od 4 do 10 miesięcy ograniczenia wolności – wobec części oskarżonych – polegającej na potrąceniu 20% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, wobec pozostałych, na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym – informuje prokurator Marta Pętkowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Wyrok nie jest prawomocny.