Wypchane ptaki chronione zatrzymane na przejściu w Budomierzu

6 września 2017

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na przejściu granicznym w Budomierzu spreparowane okazy jastrzębia gołębiarza oraz myszołowa zwyczajnego, objęte ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

Funkcjonariusze KAS skontrolowali wjeżdżający do Polski samochód marki Mercedes, którym podróżowało dwoje obywatel Ukrainy – kobieta i mężczyzna. W trakcie rewizji okazało się, że podróżni przewożą bez wymaganych pozwoleń dwa spreparowane okazy chronionych ptaków, zagrożonych wyginięciem – jastrzębia gołębiarza oraz myszołowa zwyczajnego. Nie był to jedyny towar niezgłoszony do kontroli, w bagażach znaleziono także handlowe ilości odzieży- ponad pół tysiąca skarpet oznaczonych chronionym logo znanych światowych producentów.

Natomiast na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze celno-skarbowi natrafili na 100 pijawek lekarskich. Próbował je wwieźć do Polski w swym bagażu obywatel Ukrainy. Mężczyzna nie zgłosił pijawek do kontroli ani też nie posiadał także zezwolenia Ministra Środowiska na ich przewóz przez granicę.

W obydwu przypadkach, sprawcy przemytu poniosą odpowiedzialność w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody. Okazy w rozumieniu Konwencji CITES to nie tylko osobniki żywe, ale także okazy martwe i produkty pochodne np.: trofea, skóry, wyroby skórzane, koralowce/muszle i ich fragmenty (biżuteria, pamiątki), żywność, leki, wyroby z kości słoniowej, rogu nosorożca, drewna.