Do 8 września przemyślanie mogą zgłaszać swój udział w akcji „Sprzątania Świata-Polska”.

6 września 2017

W dniach 15-17 września na terenie Przemyśla odbędzie się 24 edycja akcji „Sprzątanie świata-Polska”. Hasło tegorocznej akcji brzmi „Nie ma śmieci-są surowce”.

Celem tegorocznego hasła akcji „Nie ma śmieci – są surowce”, jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Jak w ubiegłym roku zapewnione zostaną worki na śmieci oraz rękawiczki jednorazowe.

Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane są w  Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod  nr tel. (16) 6752054, (16) 6752058 lub elektronicznie:bgp@um.przemysl.pl, k.bauermaj@um.przemysl.pl  w  terminie do dnia 08.09.2017 r.