Budynek po szkole na ulicy Ratuszowej będzie siedzibą kilku wydziałów przemyskiego magistratu

6 września 2017

Miasto zagospodaruje budynek po Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi mieszczący się przy ul. Ratuszowej w Przemyślu. Przeniesione zostaną tam wydziały Urzędu Miejskiego zlokalizowane do tej pory w różnych miejscach miasta. Koszt przebudowy budynku wyniesie 2 mln 130 tys. zł.

Wraz z dniem 31 sierpnia 2016 r. w Przemyślu zliwidowano Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi. Było to najmniejsze gimnazjum prowadzone przez Miasto. W ostatnim roku funkcjonowania liczyło zaledwie trzy oddziały, tj. 84 dzieci. Likwidacja szkoły miała spowodować lepsze wykorzystanie bazy Gimnazjum nr 3, ograniczenie wydatków na utrzymanie budynku – wynosiło ono ok 85 tys. zł rocznie, znikły także koszty związane z zarządzaniem jednostką, w wysokości około 50 tys. zł rocznie.

Budynek przy ul. Ratuszowej został oddany do zasobów miejskich. Przeniesione tam miały zostać wydziały Urzędu Miejskiego mieszczące się do tej pory poza centrum miasta, co z kolei miało być udogodnieniem dla mieszkańców.

Gdy ta szkoła istniała dyskutowaliśmy aby część kosztów utrzymania tego budynku przenieść na Urząd Miejski, miały tam zostać przeniesione, niektóre wydziały magistratu. Minął rok, nic w tym kierunku nie zostało zrealizowane, a Gimnazjum po prostu zlikwidowano. – mówił podczas ostatniej sesji RM radny Tomasz Schabowski.
Nie staliśmy w miejscu, przez ten czas został wykonany kosztorys, koncepcja funkcjonowania, natomiast zmiana przeznaczenia budynku jak gdyby zaczyna proces inwestycyjny od początku, czyli wymaga to wszystkich pozwoleń na budowę.– mówił zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Koszt przebudowy budynku pod funkcjonowanie urzędu oszacowano na kwotę 2 mln 130 tys. zł. Środki na ten cel pochodzić będą z dwóch źródeł: 580 tys. zł. – z wolnych środków wynikających z bilansu za 2016 r. oraz z zaciągniętego przez Miasto kredytu. Zgodę na to wyrazili podczas sesji w dniu 31 sierpnia br. wyrazili radni.

W ramach zadania wykonane zostaną w prace zakresie: robót budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz elektrycznej, okablowania sieci LAN, instalacji alarmowej, instalacji przeciwpożarowej, dozoru telewizyjnego. Budynek zostanie także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę ogrodzenia oraz wykonanie pochylni.

Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019.