„Współpraca bez granic – Podkarpacie dla Ukrainy”

10 listopada 2014

„Współpracy bez granic – Podkarpacie dla Ukrainy”, to inicjatywa mająca promować polskie doświadczenia w zakresie reformy administracji samorządowej jak również rolę Funduszy Europejskich w rozwoju regionu. Na Podkarpaciu odbyło się spotkanie z przedstawicielami ukraińskich samorządów.

Ukraińscy samorządowcy wzięli udział w inicjatywie samorządu województwa Podkarpackiego i fundacji Otwarty Dialog, która ma na celu wyrażenie poparcia dla przemian dokonujących się na Ukrainie.

Spotkanie w urzędzie marszałkowskim było okazją dla partnerów z Ukrainy aby zapoznali się z polskimi rozwiązaniami w zakresie samorządu terytorialnego oraz sukcesami Podkarpacia w pozyskiwaniu funduszy z UE. Ponadto podkreślono, że polska reforma administracyjna może być wzorem dla Ukrainy.

Podczas spotkania Bogdan Romaniuk członek Zarządu Województwa Podkarpackiego powiedział, że Nasz region bardzo zmienił się poprzez środki unijne, po które Województwo Podkarpackie sięgnęło w perspektywie finansowej dla ta 2007-20013. To kwota około 1 mld 200 tys. zł. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 planujemy wykorzystać środki w wysokości 2 mld 200 tys euro, które przeznaczymy na infrastruktruę, rozwój edukacji, innowacyjności czy rozwój gospodarki.