Wspólne ćwiczenia Straży Granicznej i Pożarnej

11 czerwca 2018

Straż Graniczna oraz Pożarna uczestniczyły w akcjach szkoleniowych w Korczowej i Medyce. Funkcjonariusze musieli sobie poradzić z rozszczelnionymi cysternami przewożącymi materiały niebezpieczne.

W dniu 7 czerwca, na terenie drogowego przejścia granicznego w Korczowej odbyło się szkolenie w zakresie reagowania na zagrożenie spowodowane awarią pojazdu przewożącego materiał niebezpieczny. Celem szkolenia było sprawdzenie sprawności działania funkcjonariuszy, efektywności współpracy SG i PSP oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych.

Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Najpierw omówiono podstawowe informacje dot. substancji niebezpiecznych oraz trybu postępowania w rejonie zagrożenia. A następnie funkcjonariusze Straży Pożarnej zaprezentowali sposób działania w przypadku rozszczelnienia się cysterny,  przedstawili wykorzystywane w takich sytuacjach środki i sprzęt oraz szczegółowo opisali sposób prowadzenia akcji gaśniczej do czasu przybycia PSP.

Szkolenie w Korczowej, było drugim tego typu przedsięwzięciem zorganizowanym przez Bieszczadzki OSG. Poprzednie miało miejsce 17 maja, w drogowym przejściu granicznym w Medyce.

Fot. BIOSG