Wizualizacja rewitalizowanej zasańskiej synagogi

24 stycznia 2015

W Przemyślu do wybuchu II wojny światowej działały cztery synagogi, z których jedna była administrowana przez Gminę, a trzy przez Stowarzyszenia. Przedstawiamy czytelnikom wizualizację synagogi zasańskiej, która od 2005 r jest w rękach prywatnego inwestora.

syn2Przemyska gmina Żydowska należała do najstarszych i największych skupisk żydowskich w dawnej Polsce. W roku 1910 mieszkało tutaj 16 tys. Żydów, którzy stanowili 30 % wszystkich mieszkańców. Do wybuchu II wojny światowej działały tutaj cztery synagogi : Synagoga Zasańska, najmłodsza Synagoga „Scheinbacha” mieszcząca się przy ul.Słowackiego, Synagoga Tempel mieszcząca się na rogu ul. Jagiellońskiej 45 i Serbańskiej oraz Stara Synagoga wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, w pobliżu obecnego placu Berka Joselewicza.

Synagoga Zasańska, mieszcząca się w pobliżu obecnej stacji paliw powstała w drugiej połowie XIX wieku kiedy to nastąpił wzrost liczby Żydowskich mieszkańców i zaistniała konieczność budowy synagogi w tej części miasta. W roku 1895, gdy budowa była już prawie gotowa zawaliła się jedna z jej ścian co opóźniło oddanie obiektu do użytku. Nadzór nad budową prowadziło Towarzystwo Izraelickiej Świątyni Zasańskiej, które było administratorem synagogi do czasu wojny. Podczas wojny okupant urządził w synagodze elektrownię, a po wyzwoleniu przez dłuższy okres mieściły sie tam garaże miejskich autobusów i transportu sanitarnego.

W roku 2005 synagogę zasańską kupił od miasta prywatny przedsiębiorca Robert Błażkowski. Pokazane przez nas plany zaadoptowania obiektu zostały zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Anna Fortuna