Więźniowie wyremontowali w Przemyślu jedną z dróg dojazdowych

10 kwietnia 2018

Osadzeni z Zakładu Karnego w Medyce wyremontowali drogę dojazdową do Przedszkola nr 9 i siedziby Ligi Obrony Kraju w Przemyślu.

Osadzeni, którzy wykonują remont na co dzień wykonują prace nieodpłatne na rzecz samorządu lokalnego. Służba Więzienna wytypowała ich i skierowała do zatrudnienia w ramach realizacji Programu „Praca dla więźniów”.

Inicjatorem remontu była Służba Więzienna i LOK. Materiały budowlane dostarczył LOK, Zarząd Dróg Miejskich przekazał na remont trylinkę, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonało studzienkę kanalizacyjną.

Remont poprawi warunki dojazdu do Przedszkola nr 9 oraz siedziby LOK.
Skazani zatrudnieni nieodpłatnie do prac na rzecz Miasta Przemyśla wykonują szereg prac porządkowych, remontowych i gospodarczych.

Pracują w szkołach, przedszkolach, obiektach sportowych, muzeum, PTTK, MOZU oraz innych placówkach podlegających miastu. Usuwają dzikie wysypiska śmieci, sprzątają teren miasta, w celu podniesienia poziomu estetyki Przemyśla.

Tylko w ubiegłym roku skazani wypracowali na rzecz miasta przemyśla ponad 10 tyś roboczogodzin.

Praca jest formą resocjalizacji i jednym z najważniejszych oddziaływań na skazanych. Uczy ich samodyscypliny, nawyku pracy, współdziałania w grupie, odpowiedzialności, sumienności.

Znaczna część osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Medyce jest zatrudnionych odpłatnie na rzecz prywatnych podmiotów. Dzięki zarobionym pieniądzom, zasilają Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz mogą spłacać zobowiązania alimentacyjne oraz sądowe.

Obecnie powszechność zatrudnienia skazanych w Zakładzie Karnym w Medyce wynosi ok 88 % populacji skazanych.

Fot. por. Piotr Warszakowski (www.sw.gov.pl)