Warsztaty u doktorów Fedaczyńskich w sprawie przemytu zwierząt chronionych [zdjęcia]

23 listopada 2017

Funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej zajmujący się ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem, chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES) szkolili się Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorz Skowronek otwierając szkolenie powiedział, że spotkanie ma na celu przede wszystkim umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko przyrodzie, w szczególności przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem.

Trzydniowe ogólnopolskie warsztaty rozpoczęły się w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu, gdzie uczestnicy poznali zasady funkcjonowania tego typu placówek  oraz możliwe formy współpracy z nimi.

Doświadczeni lekarze weterynarii prowadzący ośrodek: Andrzej i Radosław Fedaczyńscy omówili przykłady postępowania z zatrzymanymi zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem niedźwiedzi, zwracając także uwagę na zasady BHP obowiązujące przy zatrzymywaniu okazów chronionych gatunków.

Do tej ogromnej wiedzy, którą ci ludzie posiadają dorzucamy naszego uwagi i wieloletnie doświadczenie i dzięki temu mamy nadzieję, że nasza granica będzie jeszcze lepiej chroniona przed tymi niekorzystnymi sytuacjami, a przez to i cała przyroda. – powiedział lekarz weterynarii Andrzej Fedaczyński.

W skali kraju około 40-50% zatrzymań rocznych okazów chronionych ma miejsce na Podkarpaciu. Przodujemy głównie w zatrzymaniach zwierząt żywych.
Kilka lat temu hitem były żywe żółwie stepowe, w tej chwili jest moda na hirudoterapię i przywożone są duże ilości pijawek lekarskich. Obecnie przy zatrzymywaniu żywych zwierząt współpracujemy również z ogrodem zoologicznym w Zamościu, ale dużym dla nas ułatwieniem byłoby gdyby taki ośrodek znajdował się bliżej granicy. Liczymy na to że ściślejsza współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu ułatwiłaby nam w znacznym stopniu funkcjonowanie. – powiedziała nadkom. Małgorzata Czesak Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Problem gatunków zagrożonych wyginięciem pod względem przepływu nielegalnych pieniędzy porównywalny jest przez funkcjonariuszy do handlu narkotykami.
Z jednej strony mamy ruch turystyczny i pamiątki przywożone z krajów tropikalnych, a z drugiej nielegalną przestępczość, nie raz zorganizowaną, czyli bardzo duże pieniądze idą przez handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem, np. handel skórami węży, kością słoniową, rogami nosorożców. – wyjaśniał asp.Rafał Tusiński z Ministerstwa Finansów.
Nie wystarczy paragon czy też zaświadczenie od sprzedawcy, na lotnisku można mieć problemy przewożąc nawet nieświadomie kawałek koralowca czy też muszlę chronionego ślimaka. – dodał mł. aspirant Maciej Czarnecki Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Uczestnicy warsztatów mieli także możliwość ugruntowania znajomości przepisów prawnych i zasad kontroli okazów CITES na pobliskim polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce.

W ubiegłym roku, funkcjonariusze podczas kontroli celnej udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu ponad 8,5 tys. chronionych gatunków, w tym 4,7 tys. żywych zwierząt,  3,7 tys. okazów medykamentów medycyny azjatyckiej czy 47 kg koralowców rafotwórczych. Tylko w tym roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w woj. podkarpackim zatrzymali ponad 1,2 tys. takich okazów, w tym 425 żywych zwierząt.

Do magazynów depozytowych Służby Celno-Skarbowej trafiły tu także spreparowane głowy wilka, myszołów i jastrząb gołębiarz a także galanteria wykonana ze skór dzikich zwierząt.

Warsztaty zorganizowała Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie przy współpracy z Ministerstwem Finansów. Było to już drugie tego rodzaju szkolenie organizowane na Podkarpaciu.

Anna Fortuna