Przemyski szpital poprawia swoją kondycję finansową

23 listopada 2017

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu wychodzi na finansową prostą. W przyszłym roku otrzyma od Narodowego Funduszu Zdrowia więcej pieniędzy niż w roku 2015 otrzymały łącznie trzy funkcjonujące wówczas w Przemyślu placówki służby zdrowia.

W roku 2015 Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu co kwartał generował straty w wysokości 2,5 mln zł oraz stratę w wysokości ponad 3 mln zł do pokrycia przez podkarpacki urząd marszałkowski. W roku 2017 widać znaczącą poprawę. Za trzeci kwartał br. strata do pokrycia wynosi 0.

To pokazuje zmianę jakościową jaka miała miejsce, bo prawdopodobnie wygenerujemy w czwartym kwartale prawie mln zł na plus. Potwierdza to, że cały ten kurs wybrany dla ratowania przemyskiego szpitalnictwa jest skuteczny i zasadny. Musimy dalej walczyć by utrzymać ten trend, nie jest to jeszcze stabilne, są to dopiero początki, ale widać już „światełko w tunelu”. – mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu Piotr Ciompa, który zarządza tą placówką od czerwca 2015 r.

Zsumowane kontrakty na koniec 2015 r. z trzech placówek, tj. Wojewódzkiego Szpitala, Szpitala Miejskiego i przychodni kolejowej – łącznie wynosiły 138 mln zł, tymczasem ryczałt jaki otrzyma przemyski szpital z NFZ na rok 2018 wynosi 160 mln zł, czyli o prawie 22 mln zł więcej.

Można powiedzieć, że w wyniku „likwidacji” Szpitala Miejskiego wartościowo Przemyśl otrzymał „trzeci szpital” wielkości szpitala w Ustrzykach. Prawie 22 mln zł mamy więcej do wydania w Przemyślu na zdrowie. Około 60% z tej kwoty, to wynagrodzenia, które będą wydane w Przemyślu. Jakościowo zmienia się nie tylko zdrowie w Przemyślu, ale także i jakby dobrostan miasta. Oczywiście nie wszystko jeszcze funkcjonuje tak jak chcemy, myślę jednak, że za rok będziemy mogli mówić, że sytuacja jest ustabilizowana, jeśli oczywiście nie zajdą jakieś nieprzewidziane wypadki. – dodaje P.Ciompa.

Przemyski szpital ma trzeci stopień finansowania. W roku 2015 wygenerował on on średnie kwartalne przychody w wysokości ponad 38 mln zł, w roku bieżącym taki przychód wyniesie według prognoz 42 mln zł.

Anna Fortuna