W tegorocznej kweście na rzecz ratowania zabytków przemyskich cmentarzy uzbierano ponad 24 tys. zł

2 listopada 2017

Podczas tegorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytków przemyskich cmentarzy uzbierano ponad 24 tys. zł. W zbiórce udział wzięło prawie 300 wolontariuszy.

Przez dwa dni, prawie trzystu wolontariuszy uczestniczyło w kweście na rzecz ratowania zabytków przemyskich cmentarzy. W tegorocznej zbiórce udało się zebrać kwotę 24 465, 15 zł.

„Kwesta 2017” odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla, a została zorganizowana, jak zwykle przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Organizatorzy i wolontariusze jeszcze raz serdecznie dziękują wszystkim odwiedzającym nasze cmentarze za wsparcie!

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na prace konserwatorskie dwóch nagrobków rodziny Majerskich, które usytuowane są w polu nr 16, rząd 1 na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu.

Ferdynand Majerski (1832 – 1921) artysta-rzeźbiarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie malarstwa, rzeźby i rysunku. Mieszkał i pracował w Galicji, m.in. we Lwowie, a od 1867 w Przemyślu. W Przemyślu w 1867 roku założył pracownię artystyczno-rzeźbiarską i kamieniarską, w której było zatrudnionych ok. 50 osób, co czyniło ją jedną z największych w regionie. Zakład tworzył głównie elementy świątyń i nagrobki. Pracowania mieściła się przy ulicy J. Słowackiego 44 i to z niej pochodzi większość zachowanych na cmentarzu nagrobków.

Syn Ferdynanda, Stanisław (1872-1926) był inżynierem architektem. Jego dziełem jest szereg budowli wzniesionych w Przemyślu na przełomie XIX i XX wieku, między innymi według jego projektu powstał w 1911 roku neogotycki kościół na Błoniu oraz synagoga na ul. Słowackiego. Brał on także czynny udział w pracach nad restauracją katedry obrządku łacińskiego i wieży katedralnej przeprowadzonych w pierwszych latach XX w.

Planowane do wykonania prace przy nagrobkach rodziny Majerskich i ich dzieci są wyrazem naszego szacunku dla twórczości tego wspaniałego artysty oraz dowodem wspólnego działania o zachowanie tych niezwykłych pamiątek dawnej kultury.

Fot. www.przemysl.pl