W PWSW w Przemyślu dyskutowano o zdrowiu psychicznym i uzależnieniach

12 czerwca 2017

W PWSW w Przemyślu rozmawiano o zdrowiu psychicznym i uzależnieniach. I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” zorganizował Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy.

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” rozmawiano o zdrowiu psychicznym, nowych trendach w psychiatrii, postmodernistycznych pułapkach współczesności, a także o aktualnych wyzwaniach dotyczących terapii uzależnień i współczesnym pielęgniarstwie psychiatrycznym wobec przemian.

Konferencja skierowano przede wszystkim do grupy zawodowej lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów i absolwentów tych kierunków. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli innych środowisk naukowych, m. in.: socjologów, pedagogów, psychologów.

Na tą konferencję zgłosili się prelegenci z całej Polski ze swoimi doświadczeniami i badaniami naukowymi. Są wśród nich naukowcy z Kielc, Krakowa, Katowic, Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Jarosław. Udział w tym spotkaniu, to okazja wymiany doświadczeń, poglądów oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki. Żyjemy obecnie w pośpiechu, w czasach, których jest tak wiele niebezpieczeństw czyhających na każdym kroku. Co raz bardziej potęgują się uzależnienia behavioralne, dlatego tak istotnym jest żeby uświadamiać społeczeństwo w tym zakresie. – powiedziała Barbara Stawarz dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.

Piątkowa konferencja była już drugim wydarzeniem związanym ze służbą zdrowia jakie odbyło się na PWSW. W lutym miała tam miejsce debata o służbie zdrowia.
Te inicjatywy świadczą o naszym otwarciu na tematy ważne społecznie. PWSW jest nie tylko ośrodkiem dydaktycznym, nie tylko miejscem, gdzie swoje pasje rozwijają naukowy i studenci, ale także uczelnią otwartą na podejmowanie problemów społecznych ważnych dla mieszkańców miasta i regionu. Dzisiejsza konferencja dotyczy bardzo ważnego zagadnienia jakim jest zdrowie psychiczne. Wiemy, że wobec wyzwań współczesności, która cechuje się niepewnością wynikającą z dużej dynamiki zmian, szybkiego tempa życia, wielu wyzwań, którym musimy sprostać, rosnących aspiracji, wymagań, które nie zawsze można zrealizować, a także cechująca się dzisiejsza współczesność też niestety rozluźnieniem więzi rodzinnych problem uzależnień już nie tylko od alkoholu, ale także od narkotyków, dopalaczy, hazardu jest coraz bardziej powszechny. Dlatego też należy upowszechniać wiedzę na temat zdrowia psychicznego – podczas otwarcia konferencji mówił rektor PWSW dr Paweł Trefler.
Temat konferencji jest bardzo aktualny i istotny. Choroby psychiczne towarzyszyły ludzkości praktycznie od zarania dziejów. Społeczeństwo współczesne wymaga tutaj pewnej edukacji. Do osób dotkniętych chorobą psychicznych odnosimy się z nieufnością. Mam nadzieję, że dzięki tej konferencji poznamy troszkę bardziej specyfikę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej czy też chorej psychicznie i będziemy mogli podejść do niej we właściwszy sposób. O rozwoju cywilizacyjnym każdego społeczeństwa świadczy to w jaki sposób podchodzimy właśnie do tych osób chorych. – powiedział rektor PWSTE w Jarosławiu prof. Krzysztof Rejman.
Dyrektor szpitala B.Stawarz ma nadzieje, że to spotkanie jest takim początkiem cyklu konferencji, które kontynuowane będą co roku.

Honorowy pantronat nad konferencją objęli: marszałek województwa Podkarpackiego, wojewoda Podkarpacki, prezydent miasta Przemyśla.
Konferencję zorganizował Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu i Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Anna Fortuna