„Kręci mnie bezpieczeństwo” – w Przemyślu odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli

12 czerwca 2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurował kampanią społeczno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo” dlatego też prezydent miasta Przemyśla, komendant Miejskiej Policji w Przemyślu oraz komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu zorganizowali konferencję dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przemyskiego.

Celem konferencji „Zagrożenia jakie mogą cię spotkać w różnych porach roku” było zwrócenie uwagi społecznej na zagrożenia z jakimi spotyka się każdy z nas, a w szczególności dzieci w okresie wakacji. Podczas spotkania promowano odpowiedzialne postawy osób odpoczywających w różnych miejscach i w różny sposób, ale również przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Głównym celem tej akcji jest przypomnienie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Tematów do poruszenia jest bardzo wiele stąd mamy pomysł do takich sukcesywnych spotkań, które będą miały na celu przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa i jego poprawy w poszczególnych porach roku. Stąd też nazwa dzisiejszej konferencji „Zagrożenia jakie mogą cię spotkać w różnych porach roku”. Na konferencję zaprosiliśmy dyrektorów placówek opiekuńczych, szkolnych i wychowawczych. Spodziewaliśmy się około 150 osób, niestety frekwencja nie dopisała. – powiedziała Agnieszka Radziejowska naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.
Ogólny zarys problematyki dotyczącej tlenku węgla i jakie stanowi zagrożenie dla ludzi oraz w jaki sposób chronić się przed nim przedstawił kpt. Marcin Lachnik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Omówił on również zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie.

Przedstawiciel Grupy Ratownictwa PCK – Krzysztof Mazur omówił objawy zatrucia tlenkiem i sposób postępowania w takiej sytuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
Przedstawiciel Straży Miejskiej w Przemyślu insp. Witold Mulczyński zaprezentował zasady funkcjonowania infolinii w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczącej informacji o zagrożeniu tlenkiem węgla oraz ogólnej edukacji.

W dalszej kolejności asp.Małgorzata Czechowska z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu omówiła zagrożenia wśród dzieci i młodzieży związane z używkami i dopalaczami. Po tym wystąpieniu st. sierż. Radosław Dziubiński przedstawił problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Anna Fortuna