W przyszłym roku najprawdopodobniej powstanie rondo na Budach

12 grudnia 2015

Mieszkańcy Osiedla Krakowskie od kilku lat zabiegają aby w okolicy stacji paliw PKN ORLEN powstało rondo. Usprawniłoby ono organizację ruchu w tamtej okolicy, a przede wszystkim poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych.

Mieszkańcy Osiedla Krakowskie od wielu lat na zebraniach Zarządu Osiedla poruszali kwestię konieczności budowy ronda na skrzyżowaniu ulic : Krakowskiej, Sobieskiego, Armii Krajowej i Gurbiela. W maju 2011 roku ówczesna przewodnicząca Zarządu Osiedla Krakowskie, Urszula Gawron skierowała wniosek do studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla dotyczący modernizacji tego skrzyżowania poprzez budowę ronda.

Głównym powodem, dla którego powinno powstać rondo jest przede wszystkim, poprawa bezpieczeństwa pieszych – mówi obecna przewodnicząca Zarządu Osiedla Krakowskie Ewa Matys – obecnie przejście dla pieszych znajduje się na samym wzniesieniu, jest niewidoczne dla kierowców jadących ul. Sobieskiego w kierunku Żurawicy. Jednocześnie nadmierna prędkość jaką niejednokrotnie kierowcy rozwijają w tym miejscu mimo ograniczenia prędkości, stwarza ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla pieszych ale także dla kierowców włączających się do ruchu z ulicy Gurbiela na ul. Krakowską.

Brak możliwości wyjazdu w stronę Rzeszowa dla kierowców korzystających ze stacji PKN ORLEN, a także dla kierowców z osiedli Lipowica i Kazanów skutkuje korzystaniem przez nich z ul. Zakopiańskiej, która nie jest przystosowana do tak dużego ruchu. Budząca wiele zastrzeżeń nawierzchnia tej drogi, a także brak chodnika powodują, że kierowcy przejeżdżając tamtędy stają się dużym zagrożeniem.

Na sesji Rady Miejskiej, w dniu 26 listopada wystąpiłam z zapytaniem kiedy ruszy budowa ronda biorąc pod uwagę fakt, iż zostały na ten cel zabezpieczone środki finansowe w kwocie 500 000 zł ( budżet na 2015r) – mówi E.Matys – Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam oficjalnej odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie.

W Urzędzie Miasta dowiedzieliśmy się, że rondo w tym miejscu powstanie. Zostanie ono wybudowane we współpracy z firmą PKN ORLEN. Nie uda się to oczywiście w tym roku, ponieważ dopiero niedawno padły oficjalne deklaracje ze strony firmy – mówi rzecznik prasowy UM Witold Wołczyk – Obecnie ustalane są szczegóły porozumienia o współpracy przy realizacji inwestycji i jej współfinansowaniu. PKN ORLEN zlecił wykonanie projektu technicznego, który jest na etapie niezbędnych uzgodnień. Niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, Zarząd Dróg Miejskich ogłosi przetarg na wykonanie inwestycji. Przewidujemy, że może to nastąpić na początku przyszłego roku.