Jubileusz 40 -lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Przemyślu

11 grudnia 2015

Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Przemyślu obchodzi swój jubileusz 40 -lecia. Prezes wraz z kierownikiem Towarzystwa z tej okazji wręczyli pamiątkowe medale prezydentowi miasta, jego zastępcom i sekretarzowi.

Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Przemyślu Marian Dzimira wraz z kierownikiem oddziału Sławomirem Jakubiec wręczyli prezydentowi miasta, jego zastępcom i sekretarzowi pamiątkowe medale z okazji jubileuszu 40 -lecia Towarzystwa.

Prezes M.Dzimira zaznaczył, że jubileusz jest okazją do przypomnienia zasłużonych działaczy Oddziału PTSM w Przemyślu i uhonorowania wszystkich, którzy kreowali przez te lata jego wizerunek. Także młodzież zrzeszona w Oddziale PTSM w Przemyślu w sposób bardzo emocjonalny, wspisuje się w jubileusz poprzez poznawanie skarbów kulturowych i przyrodniczych kraju ojczystego, pielęgnowanie tożsamości narodowych i kulturowych oraz aktywność fizyczną podczas wędrówek po szlakach turystycznych.

fot. UM