W Przemyślu ruszy duży program rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

22 lutego 2017

Na terenie Przemyśla rozbudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Wartość projektu to prawie 9,5 mln zł.

Rozbudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przemyślu odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to blisko 9,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE – 63,75 % i pożyczka z NFOŚiGW – 36,25 %.

Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana do 12 kwietnia 2017 r., a jego realizację zaplanowano na lata 2017-2020.

Projekt obejmie:

  • budowę kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu (od skrzyżowania z ul. Lelewela do 29-go Listopada na wysokości parkingu przy jednostce wojskowej);
  • budowę kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej,ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu;
  • budowę kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem w Przemyślu(ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna);
  • budowę sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa,ul. Łowiecka);
  • budowę kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu (ul. Bielskiego od skrzyżowania z ul. Łętowską do wysokości budynku nr 120 z włączeniem w ul. Śmiałego przy parkingu obok cmentarza).
  • Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki już się rozpoczęła i zakończy się jeszcze w tym roku.