W Przemyślu powstanie nowa elektrociepłownia

15 kwietnia 2015

W Przemyślu zostanie wybudowana elektrociepłownia. Miasto zacznie z niej korzystać najpóźniej w grudniu 2018 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu oraz PGNiG Ternika S.A. podpisały umowę na budowę elektrociepłowni. Zakład powstanie na terenie MPEC Zasanie i będzie tworzył ciepło i energię elektryczną zasilane gazem ziemnym. Inwestycja zostanie wykonana i sfinansowana przez PGNiG Ternika i nie powinna spowodować podniesienia kosztów odbiorców ciepła.

Nowy zakład będzie wytwarzał 25 % obecnej produkcji ciepła MPEC. Pozwoli, to np. na całkowite wyłączenie z eksploatacji od maja do września ciepłowni kotłów węglowych dzięki czemu ograniczeniu ulegnie emisja wielkości zanieczyszczeń emitowanych przez MPEC, a także ograniczy lub wyeliminuje coroczne przerwy remontowe.

Dostawa ciepła z nowego układu rozpocznie się najpóźniej w grudniu 2018 r.

Podpisana umowa stanowi część „Porozumienia w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Przemyśla w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła”.

Fot. mpec.przemysl.pl