W Przemyślu ćwiczono na wypadek zagrożenia powodziowego

17 czerwca 2016

W dniu 9 czerwca w Przemyślu przeprowadzono kompleksowe ćwiczenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt.: „Zgranie miejskiego systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zagrożenia powodziowego na terenie naszego miasta”.

Celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, przeciwpowodziowych formacji sił obrony cywilnej Zakładu Robót Drogowych i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz organów i sił działających na terenie miasta Przemyśla. A także wypracowanie jednolitych zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych i sposobów alarmowania ludności o zagrożeniach. Była to również okazja do sprawdzenia stopnia przygotowania sił obrony cywilnej do wsparcia działań ratowniczych profesjonalnych służb.

Udział w ćwiczeniu wzięli: Komenda Miejska Policji w Przemyślu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Straż Miejska w Przemyślu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu, Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu, Zakład Robót Drogowych w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych w/m, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Straży Miejskiej w Przemyślu.