Unieważnienie wygranej Sanoka na wywóz śmieci na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

22 kwietnia 2016

W ubiegłym tygodniu poinformowaliśmy państwa, że to firma z Sanoka wygrała przetarg na wywóz śmieci na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Teraz okazuje się, że został on unieważniony, a zadanie to będzie realizować Przemyska Gospodarka Komunalna.

Do styczniowego przetargu na wywóz śmieci na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wpłynęły dwie oferty, Przemyskiej Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowe „Transprzęt” z Sanoka. To właśnie oferta tej drugiej firmy została oceniona jako najkorzystniejsza. W ocenie brano pod uwagę przede wszystkim cenę oraz liczbę posiadanych samochodów.

Wynik tego przetargu niewątpliwie odbiłby się na pracownikach przemyskiego zakładu. Zdajemy sobie sprawę, że dla naszej spółki będzie to rodzić problemy związane ze stabilnością zatrudnienia, ale mamy nadzieję, że prowadzone od jakiegoś czasu prace nad zmianą obowiązujących ustaw, zakończą się szybko i pozwoli to na prowadzenie zamówień in-house, czyli powierzania usługi odbioru odpadów komunalnych własnej spółce – sytuację skomentował rzecznik prasowy UM Witold Wołczyk. Od roku 2013 gminy mają obowiązek wybierania firmy odbierającej odpady w drodze przetargu.

Tymczasem we wtorek, 19 kwietnia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w biuletynie informacji publicznej ukazała się ponowna informacja dotycząca przetargu na wywóz śmieci. Spośród dwóch tych samych przedsiębiorstw, które złożyły oferty poprzednim razem, tym razem jako wygrana widnieje Przemyskiej Gospodarki Komunalnej.

Otrzymaliśmy informacje, które zmieniają naszą wiedzę o danych zawartych w jednym z załączników do oferty PHU TRANSPRZĘT, która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych – wyjaśnia W.Wołczyk – Efektem jest uchylenie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego i powierzenie usługi odbioru drugiemu oferentowi, czyli Przemyskiej Gospodarce Komunalnej. Oczywiście, jak zawsze w takich przypadkach, firmie wykluczonej z przetargu przysługuje odwołanie.