Przemyskie CK operatorem programu Bardzo Młoda Kultura

22 kwietnia 2016

Przemyskie Centrum Kulturalne zostało operatorem programu Podkarpacka Edukacja Kulturowa. Instytucja z Przemyśla to jeden z 16 beneficjentów Programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

W poniedziałek, 18 kwietnia w przemyskim Centrum Kulturalnym odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa. Była to okazja aby instytucje kulturalne oraz organizacje pozarządowe z naszego województwa uzyskały szczegółowe informacje na temat tego programu, a przede wszystkim korzyści płynących z przystąpienia do niego. W dalszej kolejności organizowane będą bezpłatne warsztaty z zakresu edukacji kulturowej. Efektem końcowym zaś będzie realizowanie projektów obejmujących ten obszar wyłonionych w konkursie regrantingowym. Zwycięzcy będą mogli zrobić coś dla najmłodszych. Wszystkie te etapy będą realizowane w każdym roku trwania projektu, tj. w latach 2016-2018.

Projekt Podkarpacka Edukacja Kulturowa będzie realizowany dzięki wsparciu partnerów z terenu województwa: Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Największą korzyścią płynącą dla Centrum Kultury w Przemyślu z udziału w programie jest niewątpliwie prestiż jaki ta instytucja może zyskać. Tym większy iż jako jedni z nielicznych wśród 16 beneficjentów programu, jesteśmy tymi, którzy nie pochodzą ze stolicy województwa. To również dodatkowa motywacja do pracy. Ale nie zapominamy także, że to właśnie na nas spoczywa duża odpowiedzialność – mówi koordynatorka programu Katarzyna Medelczyk.

Programt Bardzo Młoda Kultura ma budować pomost między sektorem edukacji a sektorem kultury. W efekcie czego nastąpić ma wzmocnienie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz rozbudzanie kreatywności i wzmacnianie kompetencji osób działających na tym polu.

Przyznane dofinansowanie projektu wynosi ponad 800 tys. zł.

Koordynatorem Podkarpackiej Edukacji Kulturowej są : Katarzyna Medelczyk oraz Łukasz Kisielica – pracownicy CK w Przemyślu. A wszelkie informacje na temat programu będą umieszczane na stronie internetowej www.pek-ck.pl oraz na profilu www.facebook.com/pek.bmk .

fot. Ł.Kisielica