Umowa o współpracy pomiędzy przemyską PWSW i Politechniką Rzeszowską

27 czerwca 2018

W dniu 27 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej pomiędzy PWSW w Przemyślu a Politechniką Rzeszowską.

W ramach umowy obie uczelnie deklarują szeroką współpracę naukowo-dydaktyczną, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz wzajemne wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, działalności kulturalnej, akademickiej i sportowej.
Współpraca ta jest dla nas bardzo istotna. To łączenie potencjałów, wymiana naukowa czy też prowadzenie badań naukowych. – powiedział rektor PWSW dr Paweł Trefler.

Porozumienie obejmuje konsultowanie oraz wymianę doświadczeń dotyczących efektów i jakości kształcenia, wzajemne udostępnianie bazy naukowo-dydaktycznej, wsparcie w działaniach na rzecz badań i rozwoju, dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości, współpracę przy redagowaniu czasopism naukowych wydawanych w obu uczelniach, wspieranie współpracy uczelnianych organizacji studenckich obu uczelni, wzajemny udział w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych oraz forach dyskusyjnych organizowanych na obu uczelniach.

Są kierunki studiów, które realizuje PWSW po części zbieżne z naszymi. Zaplecze przemyskiej uczelni jest w niektórych obszarach imponujące, jest wyposażenie, którego nawet my nie posiadamy. – powiedział rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski.

Bardzo ważnym punktem porozumienia jest wspólne inicjowanie, organizowanie i rozwijanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi, w szczególności z tzw. „krajów wschodnich” oraz współpraca przy tworzeniu nowych kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń.

Zacieśnienie współpracy pomiędzy obiema uczelniami jest ważnym krokiem na ścieżce integracji podkarpackiej społeczności akademickiej oraz budowy potencjału technologicznego naszego regionu.

W PWSW w Przemyślu ruszają dwa nowe kierunku kształcenia: Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów oraz Informatyka w Biznesie.