Terytorialsi ćwiczyli w Placówce Straży Granicznej w Hermanowicach

22 maja 2018

Terytorialsi z przemyskiej 2 kompanii lekkiej piechoty ćwiczyli w Placówce Straży Granicznej w Hermanowicach.

W miniony weekend, w Placówce Straży Granicznej w Hermanowicach około stu żołnierzy 34 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej wzięło udział w ćwiczeniach rotacyjnych.

W części teoretycznej żołnierze terytorialnej służby wojskowej zapoznawali się ze specyfiką ochrony granicy państwowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także z podstawami prawnymi funkcjonowania formacji i jej wyposażeniem. Dla wielu żołnierzy był to swoisty powrót do przeszłości, ponieważ wielu z nich to byli funkcjonariusze służby kandydackiej, którzy wiele lat temu również nosili „zielone berety”.

W dalszej części szkolenia żołnierze zostali podzieleni na dwie grupy..
Pierwsza grupa (około 50 żołnierzy) pod dowództwem ppor. Izy Zwolińskiej oraz patrolu funkcjonariuszy SG z Placówki w Hermanowicach –  udała się na wymarsz taktyczny w rejon Złotej Góry. Tam zostali zapoznani ze specyfiką służby granicznej funkcjonariuszy Straży Granicznej w terenie. W tym samym czasie, druga grupa dowodzona przez por. Grzegorza Pudlika zapoznawała się z infrastrukturą jednostki granicznej oraz sprzętem wykorzystywanym przez Straż Graniczną w ochronie granicy państwowej.

Ćwiczenia zakończono wspólnym podsumowaniem, a ze strony terytorialsów, uwieńczeniem szkolenia było zaliczenie norm programowych z obsługi posiadanego sprzętu m.in. składania – rozkładani broni, znajomości jej części składowych jak również np. sygnałów dowodzenia.

Żołnierzy i funkcjonariuszy SG w trakcie ćwiczeń wizytował Zastępca Dowódcy 34 batalionu lekkiej piechoty w Jarosławiu mjr Marcin Piętnik oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu płk SG Robert Rogoz.

Fot. M.Szeremeta