Szpital miejski już jest wojewódzkim. Jest oficjalne porozumienie pomiędzy Przemyślem a Marszałkiem Ortylem

1 listopada 2015

Oficjalnie podpisano porozumienie dotyczące połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu z przychodnią kolejową. Reorganizacja ma przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania placówek i poprawienia ich kondycji finansowej.

W Przemyślu Władysław Ortyl marszałek województwa podkarpackiego i Robert Choma podpisali porozumienie będące następstwem podjętej 28 października uchwały przemyskiej Rady Miejskiej w sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego ze Szpitalem Miejskim.

Porozumienie rozpoczyna proces reorganizacji przemyskiej służby zdrowia, który ma usprawnić funkcjonowanie placówek i poprawić ich kondycję finansową. Jak podkreślał marszałek Władysław Ortyl te zmiany są nieuniknione i niezbędne.

Chcemy, żeby jakość świadczonych usług oraz ilość środków, które wpływają do przemyskich szpitali zwiększyła się, a ten proces to umożliwi. Dzisiaj mamy do czynienia z dublowaniem się usług w obu szpitalach, co nie jest dobre – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Za zaangażowanie w ten trudny proces prezydent Robert Choma podziękował swojemu zastępcy Grzegorzowi Hayderowi, a także tym radnym, którzy głosowali za. Wszystkim nam powinno zależeć żeby się udało – mówił włodarz Przemyśla. Podziękowania skierował również w stronę marszałka W.Ortyla i członka zarządu województwa S.Kruczka.