Straż Graniczna i Inspekcja Transportu Drogowego na Podkarpaciu podpisały porozumienie o współpracy

20 lipca 2015

Podpisano porozumienie o współpracy Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego na Podkarpaciu.

W dniu dzisiejszym, w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu Komendant BiOSG płk SG Piotr Patla i Podkarpacki Inspektor Transportu Drogowego Łukas Tur podpisali nowe porozumienie dotyczące zasad współdziałania obu tych jednostek na Podkarpaciu.

Porozumienie ma zapewnić sprawne i skuteczne współdziałanie obu służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych w zakresie transportu drogowego.

Obie jednostki będą prowadziły wspólne kontrole, wymieniały się doświadczeniami i informacjami, a także prowadziły wspólne szkolenia funkcjonariuszy.