Samochody służące do przemytu przekazano przemyskiej szkole

8 stycznia 2016

Z 12 samochodów zarekwirowanych podczas kontroli celnej korzystają uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Przekazanie pojazdów przez Służbę Celną było możliwe dzięki zakończeniu odpowiednich procedur tj. orzeczeniu przepadku samochodów na rzecz Skarbu Państwa oraz uzyskaniu zgody Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie ruchomości.

Zwalczając przemyt wyrobów tytoniowych, funkcjonariusze Służby Celnej konfiskują nie tylko nielegalny towar, ale często także pojazdy, które zostały przystosowane do przemytu. W 2015 r. Służba Celna na Podkarpaciu zapobiegła wprowadzeniu do nielegalnego obrotu ponad 51 mln szt. papierosów. Celnicy zarekwirowali także 295 pojazdów, które posłużyły przemytnikom do przemytu czy wykonano w nich specjalne skrytki do ukrycia nielegalnych towarów.

Z reguły takie pojazdy po orzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa, zostają przeznaczone do sprzedaży. W 2015 przemyska izba celna sprzedała 216 samochodów, zaś w 2014 r – 342.

Nie na sprzedaż, a do celów edukacyjnych trafiły samochody, które Izba Celna w Przemyślu przekazała nieodpłatnie na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Samochody służą teraz uczniom, którzy przygotowują się do zawodów tj. technik i mechanik pojazdów samochodowych.

Dzięki wsparciu ze strony Służby Celnej, uczniowie placówki korzystają z pojazdów na warsztatach, w pracowniach diagnozowania i naprawy elektroniki samochodowej, zajęciach kółka motoryzacyjnego czy egzaminach zawodowych. Uczniowie nabywają cenną wiedzę naprawiając i diagnozując za pomocą nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i nowych konstrukcji samochodowych w szczególności pod kątem układów elektronicznych. W 2015 r. przekazano tej placówce 4 pojazdy ( w ciągu ostatnich 4 lat- łącznie 12 samochodów).

W 2015 r. samochód na cele dydaktyczne otrzymał także Zespół Szkół w Radymnie. Obecnie Izba Celna w Przemyślu finalizuje procedury przekazania pojazdów do 3 innych szkół.

Służba Celna ma możliwość nieodpłatnego przekazania ruchomości nienadających się do obrotu handlowego, a przedstawiających wartość użytkową instytucjom tj. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe, instytuty badawcze lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, o ile wykorzystywane zostaną przy realizacji ich zadań statutowych, jak również nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej.