Rzadki okaz płaza porzucony na przejściu granicznym w Medyce

24 listopada 2015

Na przejściu granicznym w Medyce celnicy zatrzymali niezwykle rzadki okaz płaza – aksolotl meksykański. Będący pod ochroną gatunek wraz różnego rodzaju rybkami akwariowymi został porzucony najprawdopodobniej przez jednego z podróżnych przekraczających przejście graniczne.

W nocy 19/20 listopada funkcjonariusze Służby Celnej kontrolując teren wokół miejsca, w którym przeprowadzają szczegółową kontrolę pojazdów, wykryli porzucony pojemnik z różnego rodzaju rybami akwariowymi m.in.: mieczykami, skalarami, pielęgnicami.

Podczas szczegółowej identyfikacji okazało się, że w pojemniku znajduje się także bardzo rzadki okaz płaza ogoniastego z rodziny ambystomowatych- aksolotl meksykański. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest zjawisko neotenii, czyli zdolność do rozmnażania się płciowego postaci larwalnej.

Płaz ten znajduje się na liście krytycznie zagrożonych gatunków o najwyższej kategorii ryzyka. Liczebność gatunku szacowana jest na zaledwie 700-1200 osobników występujących w jeziorze Xochimilco.

Aksolotl meksykański wraz z rybami został przetransportowany przez Służbę Celną do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat trafiło blisko 10 tys. żywych, chronionych zwierząt zatrzymanych na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy.

Służba Celna prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie.